Aktualu

Lietuvos liuteronų Bažnyčią aplankė JAV Misurio sinodo prezidentas

Vyskupas Mindaugas Sabutis kalbasi su JAV Misurio sinodo
prezidentu Matthew Harrisonu Palangos bažnyčioje.
Interviu televizijos laidai "Kelias".

2019 Spalio mėn. 07 d.

Lietuvos liuteronų Bažnyčia sulaukė garbingo svečio. Spalio 4-5 d. ją aplankė didžiausios konfesinės liuteronų bažnyčios, Misurio Sinodo prezidentas Matthew Harrisonas. Tai antrasis tokio lygio vizitas. 2002 m. konsistoriją Tauragėje buvo aplankęs tuometinis prezidentas Gerald B. Kieschnick.

Prezidento Harrisono vizitas sutapo su Palangos bažnyčioje vykusiais kunigų ir bažnyčios muzikų seminarais. Svečias pasveikino bažnyčios kunigus, linkėdamas jiems tvirtai išpažinti konfesinę teologiją vis labiau liberalėjančio pasaulio akivaizdoje. Prezidentas prisiminė ir Misurio sinodo liuteronų indėlį į Palangos bažnyčios statybą. 2002 m., tuomet Misurio sinodo World Relief - Human Care diakonijos vadovas, jis asmeniškai atvyko į Palangą susipažinti su bažnyčios bei diakonijos centro projektu. 2005-2012 m. statybos laikotarpyje, kartu su Ajovos (Iowa) valstijos bažnytiniu distriktu, jis visapusiškai rėmė bažnyčios statybą.

Rytmetinėse pamaldose, spalio 5 d., Harrisonas pasveikino susirinkusius bažnyčios muzikus. Prezidentas priminė, kad jų atsakomybė yra ne mažesnė nei kunigų, nes Dievo žodis per giesmę ir sakralinę muziką giliai skverbiasi į tikinčiųjų širdis. Apaštalo Pauliaus žodžiais (Ef 5,19), jis palinkėjo muzikams ištikimai vadovauti parapijų muzikiniam gyvenimui, kad visi tikintieji giedotų ir šlovintų širdyse Viešpatį „psalmėmis, himnais bei dvasinėmis giesmėmis“.

Susitikimo metu, Lietuvos liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis pasidžiaugė 2001 m. pasirašytos bendrystės sutarties tarp Lietuvos ir JAV Misurio sinodo Bažnyčios vaisiais, aptarė tolimesnes tarpbažnytinio bendradarbiavimo gaires. Prezidentas M. Harrisonas pareiškė esąs įsitikinęs, jog Misurio sinodas ir Lietuvos liuteronų Bažnyčia toliau ištikimai vykdys Dievo pavestą misiją - liudys išgelbėjimą per Jėzų Kristų, kad “kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovei išpažintų: ‘Jėzus Kristus yra Viešpats‘!”

 

Kun. Darius Petkūnas