Šventės, jubiliejai

Žeimeliečiai minėjo Latvijos nepriklausomybės dieną

2014 Gruodžio mėn. 18 d.

Pasienyje su Latvija esančio Pakruojo rajono Žeimelio gyventojams Latvijos nepriklausomybės šventė – ne eilinė diena. Šia proga seniūnija ne pirmus metus organizuoja šios šventės minėjimą.

Antradienį, lapkričio 18-ąją, į evangelikų liuteronų bažnyčią rinkosi Žeimelio seniūnijos latvių bendruomenės nariai, svečiai, Žeimelio gimnazistai, kraštotyrininkai bei Žeimelio žemės ūkio mokyklos atstovai.

Po pamaldų eisena pasuko link klebonijos, kur šią vasarą buvo įrengta latvių kultūros patriarcho kun. Gothardo Frydricho Stenderio (1714–1796) įamžinimo vieta. Čia prie ąžuoliuko, skirto G. F. Stenderiui, – žeimeliečio liaudies meistro Jono Žibūdos rankomis įrengtas atminimo aukuras ir suolelis. Svečiui poetui ir kraštotyrininkui Jonui Ivanauskui buvo suteikta garbė uždegti atminimo ugnį.

Trečioji šventės dalis seniūnijos salėje prasidėjo kraštotyrininkės Gretos Nogobodytės eilėraščiu „Mūsų G. F. Stenderiui“. Čia apžvelgta G. F. Stenderio 300 metų gimimo sukakčiai paminėti skirta veikla, latvių ir lietuvių bendruomenių kultūrinis bendradarbiavimas.

Kraštotyrininkas Jonas Ivanauskas pristatė elektronine versija išleistą knygą „...Žeimelis, Kopenhaga, Sunakstė“, atskleidžiančią G. F. Stenderio biografiją, veiklą, jo įamžinimo vietas Latvijoje.

Vertėja D. E. Irbytė yra išvertusi nemažai knygų iš latvių kalbos. Žeimeliečiams ji pristatė Valdžio Celmo knygos „Baltų raštai ir ženklai“ vertimą bei patį naujausią, tik šią vasarą išleistą, istorinio latvių rašytojų Valdžio Rūmnieko ir Andrejaus Miglos romano „Sveikas, linksmasis Rodžeri“ vertimą.

Vertėja kalbėjo apie lietuvių ir latvių literatūros skirtumus, savitumus. Renginyje dalyvavusiems gimnazistams tai buvo savotiška pažintis su vertėjo profesija ir latvių literatūra.

 

Regina Noreikienė,

Žeimelio žemės ūkio mokyklos bibliotekininkė

Nuotraukos Larisos Kazakevičienės

„Šiaulių kraštas“, 2014 11 20

 

 

ATMINIMAS: Aukuro, skirto G. F. Stenderio 300-osioms gimimo metinėms pažymėti, atminimo ugnį uždegė kraštotyrininkas joniškietis Jonas Ivanauskas (antras iš dešinės), kartu su vertėja Dzintra E. Irbyte, Žeimelio ev. liuteronų parapijos kunigu Juozu Mišeikiu ir Žiemgalos krašto muziejaus vadovu Pranu Razgum.

 

KALBA: Su žeimelietėmis vertėja Dzintra Elga Irbytė (dešinėje) kalbėjo latviškai.

 

DĖMESYS: Latvijos nepriklausomybės dieną žeimeliečių dėmesys – kaimyninės šalies literatūrai ir Žiemgalos krašto istorijai.