Šventės, jubiliejai

Prasmingoje Žeimelio šventėje

2015 Liepos mėn. 12 d.

Liepos 4 dieną Latvijos pašonėje įsikūrusiame Žeimelyje (Pakruojo rajone) vyko miestelio šventė „Po tėviškės beržais“. Šiemet ji buvo skirta Žiemgalos krašto tyrinėtojo, mokytojo, kraštotyrininko, literato Juozo Šliavo 85 – mečiui. Prasminga, kad šventė prasidėjo šio miestelio abejose šventovėse – katalikų ir evangelikų liuteronų bažnyčiose. Pastarojoje pamaldas laikė kunigas Juozas Mišeikis, kartą per mėnesį atvykstantis ir į Alkiškių evangelikų liuteronų parapiją tarnauti Dievui ir žmonėms. Žeimelio evangelikų liuteronų bažnyčioje, statytoje tolimais 1793 metais, kunigas J. Mišeikis susirinkusiems pamaldų dalyviams pasakė gražų pamokslą. Jis sveikino žeimeliečius ir miestelio svečius šventės proga ir kvietė pamąstyti, ką iš tiesų švenčiame. O turime džiaugtis buvimu kartu, bendryste, nepamiršdami ir Aukščiausiojo. Pamaldos prasidėjo nuskambėjus varpo dūžiams. Aukštame bažnyčios bokšte įtaisytą varpą „prakalbino“ čionykštės parapijos tarybos pirmininkė Marta Usonienė. Johano Sebastijano Bacho ir Šarlio Guno parašytą „Ave Maria“ bei liuteroniškų giesmių birbyne atliko Valdas Bogavičius. Vargonavo Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos trimito klasėje besimokanti Agnė Bulytė.

Šventės „Po tėviškės beržais“ metu naujai formuojamame parkelyje, atsiremiančiame į bažnyčios kankinio Eriko Lejerio vardu pavadintą alėją, greta praėjusiais metais pasodinto ąžuoliuko, skirto žeimeliečio dvasininko, pirmosios latvių kalbos gramatikos autoriaus Gotardo Frydricho Stenderio 300 – osioms gimimo metinėms, buvo pasodintas klevelis kraštotyrininko Juozo Šliavo atminimui. Gerą toną šventei davė keturių pučiamųjų orkestrų (iš Žeimelio, Pakruojo, Joniškio ir kaimyninės Latvijos) atliekama muzika, Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis 2015“ laureatės Emilijos Pukevičiūtės tarmiški pasakojimai ir dainuojamos dainos, vingrūs Rundalės (Latvija) šokėjų šokiai.

 

Jau tradiciškai liepos pradžioje vykstančioje Žeimelio šventėje galėjai justi gilią pagarbą šio krašto istorijai. Visiems šventės dalyviams buvo įsegta po šiai progai skirtą ženkliuką ir padovanota po informatyvų lankstinuką, parengtą nepailstančios Žeimelio gimnazijos kraštotyrininkės Reginos Noreikienės. Visi visi, panorusieji dar labiau sužinoti savojo krašto praeitį, buvo maloniai laukiami architektūros paminklu laikomoje mažojoje karčemoje įsikūrusiame muziejuje „Žiemgala“, prie kurio gimimo ištakų stovėjo jau ne kartą šiame rašinyje paminėtas karštotyrininkas iš didžiosios raidės Juozas Šliavas (1930–1979).

 

Valdas BOGAVIČIUS