Šventės, jubiliejai

Po 50 metų ...

2015 Rugpjūčio mėn. 24 d.

Žemaičių Naumiesčio evangelikų liuteronų parapijoje gražia tradicija tapo Auksinės konfirmacijos šventė.

Šiemet iš visų Lietuvos kampelių į bažnyčia susirinko tie, kurie kunigo Jono Armonaičio buvo konfirmuoti 1965 m. liepos 18-ąją. Tada jų buvo keturiolika. Skambant bažnyčios varpui ir HEIDE choro atliekamai giesmei „Šventas, Šventas, Šventas“ kunigai Mindaugas Žilinskis, Liudas Miliauskas ir Valdas Miliauskas prie altoriaus atvedė 11 auksinių konfirmantų. Pamaldos buvo skirtos tik jiems. Tarp konfirmantų buvo ir tokių, kurie tik po 50 metų sugrįžo vėl į tą pačią bažnyčią.

 

Su giesme ir malda buvo prisiminti tie, kurių šiandien jau nebėra tarp mūsų. Tai kunigas Jonas Armonaitis, konfirmantai Gintaras ir Jurgis.

 

Iškilmingos pamaldos pasibaigė visiems giedant „ Paimki mano ranką ir vesk mane, kol čia gyventi tenka ir danguje...“ Po pamaldų auksiniai konfirmantai neskubėjo skirstytis, susirinkę prie pietų stalo jie dalijosi prisiminimais, įspūdžiais. O atsisveikindami vienas kitam sakė:,, Iki naujų susitikimų !“

 

Vanda Marozienė