Šventės, jubiliejai

Kelionė į šventines Reformacijos pamaldas Šakiuose

Šventės dalyviai prie Šakių bažnyčios.

2018 Lapkričio mėn. 07 d.

Šiais metais lapkričio 3 deną Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios bendros Reformacijos dienos šventinės pamaldos vyko Šakių evangelikų liuteronų bažnyčioje. Į šias šventines pamaldas susiruošėme ir nemažas būrys Kretingos evagelikų liuteronų bendruomenės narių.

Į šventę atvyko vyskupas Mindaugas Sabutis ir daugelio parapijų kunigai. Susirinko nemažas būrys tikinčiųjų ne tik iš Šakių, bet ir iš įvairių Lietuvos vietų. Svetingai visus pasitiko ir priėmė kunigas Virginijus Kelertas, kuris šventė ir savo 25 metų tarnystės jubiliejų. Dalyvavome pakylėtose pamaldose, kuriose taip raiškiai ir įtaigiai skambėjo Dievo Žodis, maldos ir giesmės. Ypač jaudino malda už bažnyčios šeimininką kunigą Virginijų Kelertą, jam išsakyti sveikinimų ir padėkos žodžiai (kunigas yra ir Vaikų globos namų vadovas, tad jį apkabino kiekvienas šių namų vaikas ir jaunuolis). Džiugiai ir šventiškai nusiteikę, pasidžiaugėme Šakių bažnyčia, kurią dar 1842 metais fundavo baronas Gustavas Heinrichas fon Koidelis. Deja, sovietmečiu ji buvo uždaryta, išniekinta, joje buvo įkurtas kino tetras, sporto salė. Tikintiesiems grįžo tik 2000 metais.

 

Norėjosi plačiau pasižvalgyti po Užnemunės Šakių rajoną, Suvalkijos zanavykų kraštą (jų tarmės pagrindu susiformavo bendrinė lietuvių kalba). Čia paskutinius metus gyveno, dirbo, kūrė, rūpinosi laikraščio ,,Varpas“ leidimu Lietuvos himno ,,Tautiška giesmė“ autorius Vincas Kudirka. Aplankėme Zyplių dvarą. Stabtelėjome prie Sudargo Emauso kuklios evangelikų liuteronų bažnytėlės. Ji 1953-1996 metais stovėjo Visbeke (Vokietija, Žemutinė Saksonija). 1996 metais kunigo Virginijaus Kelerto iniciatyva ir bičiulių iš Vokietijos dėka bažnyčia buvo demontuota ir parvežta į Sudargą, vėl sumontuota ir pašventinta 1997 metais. (Ji yra viena iš 33 vadinamųjų ,,Kančios bažnyčių“, kurios buvo statomos Vokietijoje vietoje karo metais sunaikintų protestantiškų bažnyčių ir pabėgėlių telkimosi vietose.) Sužavėjo ir Sudargo penkių piliakalnių kompleksas ant Nemuno kranto, prie sienos su Kaliningrado sritimi, menantis čia vykusias kovas su kryžiuočiais, drąsių gynėjų žūtis...

 

Grįžome į Kretingą laimingi, dėkodami Dievui už nuostabią dieną, patirtus neužmirštamus išgyvenimus ir įspūdžius.

 

 

Vida Trakienė