Šventės, jubiliejai

Bažnyčiai grąžino suniokotus angelus

2014 Rugsėjo mėn. 12 d.

Šeštadienį, rugsėjo 6 d., iškilmingomis pamaldomis paminėtas 190-osios Būtingės liuteronų evangelikų bažnyčios įkūrimo jubiliejus. Šventės proga į šventovę sugrąžinti prieš pusė amžiaus suniokoti altorių puošę mediniai angelai.

Į iškilmes tikintieji atvyko net iš Rygos, taip pat netoliese esančio Latvijos miestelio Rucavos. Pamaldos vyko lietuviškai, tačiau dauguma giesmių buvo giedama latvių kalba.

 

1824-aisiais statyta ir tais pačiais metais pašventinta Būtingės evangelikų liuteronų bažnyčia – seniausi pajūrio apylinkėse esantys į Kultūros vertybių registrą įrašytieji maldos namai.

 

Teigiama, jog Būtingės evangelikų liuteronų bažnyčios pamatai pradėti kloti 1822 m., bažnyčia pastatyta ir pašventinta 1824 m. Statybos data užfiksuota mūrinės bažnyčios frontone.

 

Pastatas stovi pasienyje su Latvija, į šiaurę nuo Šventosios įsikūrusios Būtingės gyvenvietės. Bažnyčia pagrindiniu fasadu atsukta į vakarus, į plento pusę.

 

Istorikų teigimu, Būtingės evangelikų liuteronų parapija yra viena seniausių liuteronų parapijų Lietuvoje.

 

Bažnyčios jubiliejaus proga per pamaldas šeštadienį pašventintos dviejų medinių angelų skulptūrėlės, puošiančios centrinį altorių. Esą prieš 50 metų kažkokie piktavaliai įsiveržę į šventorių, juos suniokojo. Dabar angelai, kuriuos atkūrė Šventosios tautodailininkas Petras Baronas, sugrąžinti į buvusią vietą.

 

Į Kultūros vertybių registrą Būtingės evangelikų liuteronų bažnyčia, kaip svarbus sakralinis, retas architektūrinis bei istorinis ir pasižymintis kraštovaizdžio vertingosiomis savybėmis objektas įrašytas 2009-ųjų sausį. Be pastato į registrą įtraukti jame esantys vargonai – jų prospektas ir pats instrumentas.

 

 

 

Asta Dykovienė

 

Vytauto Liaudansko nuotraukos

 

“Klaipėda”