Šventės, jubiliejai

Bendruomeniška Valstybės dienos šventė Doviluose

Dovilų evangelikų liuteronų bažnyčia (Klaipėdos r.) gražiai įsiliejo į liepos 6-ąją miestelyje etninės kultūros centro surengtą Valstybės dienos šventę „Žemė, kurioje gyvenu“.

Pajusti šio savito Mažosios Lietuvos krašto praeitį susirinkusiesiems po Dovilų ev. liuteronų bažnyčios skliautais padėjo stalo dengimo ritualas, palydėtas giesmės „Štai iš tolo mums spindi šalis“, ir parodos „Lietuvininkų būties ženklai“ bei „Klaipėdos krašto bažnyčios“.

Žeimelyje prisimintos iškilios asmenybės

Žeimelio miestelio šventėje „Mes ir vėl susitikom...“ liepos 2 d. buvo paminėti dviejų mūsų krašto iškilių asmenybių jubiliejai: evangelikų liuteronų kunigo Eriko Leijerio 110-osios ir kompozitoriaus Juliaus Juzeliūno 100-osios gimimo metinės.

Kapinių šventėje – maldos ir giesmės prisimenant mirusiuosius

Per 100 tikinčiųjų Kretingos evangelikų-liuteronų parapijos kapinėse meldėsi už mirusius artimuosius, parapijos žmones – čia vyko tradicinė kasmetinė Kapinių šventė, į kurią suvažiuoja ne tik vietiniai, bet ir kitų parapijų tikintieji, kurių artimieji palaidoti Kretingoje.

Naujieji Viešpaties metai pasitikti Jurbarke

„Kaip motina guodžia savo sūnų, taip aš paguosiu jus“ (Iz 66,13a), – ši per pranašą Izaiją mums Dievo pažadą liudijanti Biblijos eilutė lydės visus 2016-uosius.

Naujų Viešpaties metų bendros pamaldos – viena iš keturių kasmetinių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios bendrų švenčių, į kurią iš visos Lietuvos susirenka dvasininkai, parapijų tarybų atstovai bei kiti parapijiečiai, – šiemet surengtos Jurbarko Kristijono Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčioje sausio 2 d.

Vilniaus ev. liuteronų restauruotos bažnyčios dvidešimtmetis

Vilniaus evangelikų liuteronų parapija, Vokiečių gatvėje veikianti nuo 1555 m., šiemet mini net keletą prasmingų sukakčių. Iškilmingiausiai nuspręsta paminėti atsikūrusios parapijos restauruotos bažnyčios pašventinimo 20-mečio jubiliejų. Lapkričio 19-oji – pirmojo atsikuriančios parapijos susiėjimo ir lygiai po septynerių metų įvykusio bažnyčios pašventinimo data – yra paskelbta Vilniaus parapijos diena. Šiemet artimiausias sekmadienis, lapkričio 22 d., sutapo ir su Amžinybės – mirusiųjų prisiminimo – švente.