Šventės, jubiliejai

Vyskupo kalėdinis sveikinimas

Ūmai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivija. Ji garbino Dievą, giedodama: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė Jo mylimiems žmonėms!“ (Lk 2,13-14)

Konfirmacijos šventė atnaujintoje bažnyčioje

Konfirmacijos diena Priekulės parapijai buvo ypatinga ne tik jai būdinga šventine nuotaika, bet ypač tuo, kad parapija ją sutiko atnaujintoje bažnyčioje. Nors dėl pandemijos sutrukdyto konfirmantų paruošimo parapija ją šventė vėliau, tikinčiuosius džiugino tai, kad jie vėl galėjo melstis savo maldos namuose – remontuojant bažnyčios vidų ir įrengiant šildomas grindis, parapija keletą kartų meldėsi bažnyčios šventoriuje.

Vyskupo Mindaugo Sabučio kalėdinis sveikinimas

Todėl pats Viešpats duos jums ženklą. Štai mergelė laukiasi kūdikio; ji pagimdys sūnų ir pavadins jį vardu Emanuelis. (Iz 7,14)

 

Mieli broliai ir seserys Kristuje,

 

Laukdami svečių, daugelis ruošiasi. Rūpestingai susitvarko namus, gamina pietus ar vakarienę, patiesia šventinę staltiesę, atitinkamai pasipuošia. Kūnišku bei dvasiniu požiūriu mes taip laukiame ir Kalėdų. Ruošdamiesi Kristaus gimimo šventei, sveikiname savo artimuosius ir patys nusiteikiame mintimis nukeliauti į Betliejų.

Žukų bažnytkaimio istorinė diena

Bažnytkaimiais Lietuvoje buvo vadinamos nedidelės gyvenvietės, kurių pagrindinis pastatas – bažnyčia. Jos bokštas dažniausiai iš tolo matomas atvykstantiems į miestelį keleiviams, o skambantis bokšto varpas girdimas už keleto kilometrų aplinkiniuose kaimuose. Žinia, tokios bažnyčios – jau praeitų šimtmečių statiniai, kai apylinkės buvo tiesiog nusėtos valstiečių sodybomis. Aukštai iškeltas bažnyčios bokšto varpas, skambantis šventadienio rytais, kviesdavo pamaldoms arba mišioms, skambantis neįprastu laiku – pranešdavo apie iškeliavusį amžinybėn, ilgai, kitaip skambantis – apie gesiantį pavojų ar karo grėsmę. Šiais laikais tokios žinios perduodamos šiuolaikinėmis ryšio priemonėmis, tačiau varpo reikšmė tebelieka svarbi. Tai buvo akivaizdu pamačius, kiek Žukų kaimelio gyventojų ir svečių į pašventinimo pamaldas sukvietė suskambęs naujai įkeltas Žukų evangelikų liuteronų bažnyčios varpas.

Joniškio evangelikų liuteronų bažnyčiai – 190 metų

Lapkričio 16 dieną Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vyko istorinės atminties renginys „Joniškio evangelikų liuteronų bažnyčiai – 190 metų”. “Evangelikų liuteronų bažnyčia saugojo ir užkonservavo latvišką tapatybę. Jei ne bažnyčia, asimiliacija būtų ženkliai greitesnė”, – sako Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo vyresnysis darbuotojas, Šiaulių “Aušros” muziejaus muziejininkas-specialistas, Žiemgalos tyrėjas dr. Ernestas Vasiliauskas.