Kelionės, vizitai

Panevėžio parapijoje – svečiai iš Danijos

2011 Balandžio mėn. 28 d.

Gavėnios ketvirtąjį sekmadienį, balandžio 3 d., Panevėžio evangelikų liuteronų bažnyčioje kartu su mūsų parapija meldėsi ir giedojo svečiai iš Danijos, Nykøbing Mors evangelikų liuteronų parapijos, vadovaujami parapijos pirmininko Poulo Poulseno ir kunigės Mette’ės Moesgard Jørgensen.

Kelerius metus vykęs susirašinėjimas pagaliau virto pirmu oficialiu susitikimu, po kurio buvo nuspręsta ir toliau palaikyti užsimezgusius draugiškus santykius. Tikimės, kad abiejų parapijų nariai susitiks dar ne kartą, o galbūt dalyvaus ir bendroje veikloje. Pamaldose Panevėžyje giedojo Nykøbing Mors parapijos mišrus jaunimo ir senjorų choras, o mintimis pagal Gavėnios ketvirtojo sekmadienio skaitinius pasidalijo abiejų parapijų kunigai.

Tiesa, pirmasis Nykøbing Mors ir Panevėžio evangelikų liuteronų susitikimas įvyko išvakarėse, šeštadienį. Bažnyčioje apsilankę svečiai išgirdo pasakojimą apie parapijos istoriją, susipažino su jos dabartiniais nariais, o po trumpų vaišių išvyko pasižvalgyti po miestą. Panevėžyje svečiai apžiūrėjo turistų dažniau lankomas vietas, pabuvojo Panevėžio J. Miltinio dramos teatre, taip pat lankėsi senosiose Panevėžio kapinėse, kuriose kadaise buvo laidojami evangelikų liuteronų parapijos nariai. Po ekskursijos sugrįžę į bažnyčią, dar kartą pasivaišino parapijiečių gamintais valgiais, surengė repeticiją, nes beveik visi šios grupės, atstovaujančios Nykøbing Mors parapijai, nariai gieda jos choruose – senjorų arba jaunimo.

Sekmadienį po pamaldų pabendravę, pasivaišinę ir apsikeitę dovanomis, svečiai išvyko į Rygos oro uostą, iš kur lėktuvu išskrido atgal į Daniją. Prieš išvykdami jie prisipažino, kad bažnyčioje buvo šaltoka, tačiau sušildė nuoširdus, neoficialus bendravimas, todėl ateityje norėtų susitikti dar ne vieną kartą.

Kun. Arvydas Malinauskas

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2011 Nr. 4