Kelionės, vizitai

Apie konfirmaciją – Vitenberge

2012 Gruodžio mėn. 19 d.

Reformacijos dienos išvakarėse Vitenberge tradiciškai kasmet vyksta visos Vokietijos konfirmantų susitikimas. Tarptautinės grupės, kurioje susirinko 23 įvairių Europos valstybių ev. liuteronų bažnyčių jaunimo darbui vadovaujantys atstovai, viešnagė Vitenberge prasidėjo spalio 27 dieną. Buvome deleguoti savo bažnyčių vadovybių dalyvauti XIII konfirmantų susitikime Vitenberge. Pirmąjį vakarą mus šiltai sutiko Pasaulio Liuteronų Sąjungos centro direktorius Vitenberge kun. Hans Wilhelm Kasch ir Vokietijos evangelikų bažnyčios (EKD) direktorius Vitenberge kun. Michael Wegner. Šio susitikimo tikslas – sudominti idėjomis ir bendrai jas plėtoti, ruošiantis Reformacijos 500 metų jubiliejui, kuris 2017 metais vyks Vitenberge.

Mūsų grupei buvo sudaryta nuostabi programa. Ankstyvą sekmadienio rytą iškeliavome į Eisenachą, gimtąjį Martyno Liuterio miestą. Ekskursija prasidėjo pamaldomis šv. Jurgio bažnyčioje. Pamokslą sakė kunigė Petra Bahr iš Berlyno.

Po pamaldų keliavome apžiūrėti Liuterio namą, kuriame jis gyveno nuo 1498 iki 1501 m., dabar ten įkurtas muziejus. Ekskursiją toliau tęsėme Vartburgo pilyje. 1521 m. Liuteris slapta buvo atgabentas į Vartburgo pilį ir joje slėpėsi. Čia buvo išverstas į gimtąją vokiečių kalbą Naujasis Testamentas, parašyta daugybė laiškų, pamokslų, knyga „Apie apreiškimą Jonui“, veikalas apie išpažintį. Neapsakomas jausmas ir neišdildomi įspūdžiai lieka iš arčiau prisilietus prie didžiosios istorijos.

Pirmadienis taip pat buvo nemažiau įspūdingas. Visą dieną, lydimi kunigo Kascho, lankėme Vitenbergo istorines vietas: Marijos bažnyčią, pilies bažnyčią, kurioje M. Liuteris pamokslavo ir ant kurios durų prikalė 95 tezes, ten pat ilsisi ir M. Liuterio palaikai. Apsilankėme didžiausiame pasaulyje Reformacijos istorijos muziejuje – M. Liuterio namuose, taip pat dailininko Luko Kranacho namuose, universitete. Po ilgos dienos buvome pakviesti į rotušę vakarieniauti pagal XVI amžiaus tradicijas. Kunigai H.W. Kasch ir M. Wegner pasidalijo mintimis apie Liuterio dekadą ir 2017 m. konfirmantų susitikimo planais.

Kitą dieną į Vitenbergo kultūros centrą sugužėjo apie 300 konfirmantų iš visos Vokietijos ir atidarymo pamaldomis prasidėjo XIII konfirmantų susitikimas. Susitikimo tema: „Gana tau mano malonės, nes mano galybė tampa tobula silpnume“ (2 Kor 12,9).

Susitikimo programa buvo labai įdomi. Konfirmantai, pasidalinę į grupeles, turėjo temines dirbtuves, pilies bažnyčioje galėjo gėrėtis šešėlių teatru, kuriame vaidino neįgalūs žmonės, vakaro malda vyko pilies bažnyčioje, skambant Taizé giesmėms ir psalmėms.

Reformacijos šventės dieną konfirmantai pradėjo pamaldomis Vitenbergo kultūros centre, po to lydimi viduramžių riterių keliavome prie įžymiųjų pilies bažnyčios durų, prie kurių buvo prikaltos 95 tezės. Čia mus pasitiko „Martynas Liuteris“. Po jo sveikinimo ir vengrų vyskupo palaiminimo išsiskirstėme po šventinį Vitenbergo senamiestį, kur mūsų laukė spalvinga viduramžių mugė su amatininkų dirbiniais, gardumynais, karuselėmis. Visa aikštė buvo kupina šventinio šurmulio.

Bet mūsų tarptautinės grupės dar laukė ilgas darbingas vakaras. Mus globojusieji kunigai išklausė mūsų įspūdžius apie konfirmantų susitikimą ir pasidalijo mintimis apie artėjantį 500 metų Reformacijos jubiliejų. Galiausiai susitarėme 2014 m. suorganizuoti tarptautinę konfirmantų stovyklą Vitenberge. Tai būtų tarsi nedidelė Reformacijos jubiliejaus šventimo repeticija.

Paskesnis šios tarptautinės darbo grupės susitikimas numatomas 2013 m. pavasarį. Tada bus konkretinami darbai ir prisiimamos atsakomybės dėl tarptautinės konfirmantų stovyklos, kuri 2014 metais planuojama Vitenberge. Taip pat bus plėtojamos idėjos, kaip jaunimas galėtų paminėti Reformacijos jubiliejų 2017 m.

Rūta Šulskienė

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2012 Nr. 12