Diakonija

Parapijos bičiulių vizitas Jurbarke

2018 Gegužės mėn. 01 d.

Vasario mėnesį Jurbarko parapijoje, su kolegomis iš Vokietijos, viešėjo ilgametis parapijos partneris ir rėmėjas Frydelis Theismanas (Herr Friedel Theismann).

Savaitės vizito metu jie aplankė gerbiamo Theismano organizacijos remiamą Skirsnemunės „Motinos-vaiko dienos užimtumo centrą“, Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio mokyklos darželį, asmeniškai remiamas šeimas. Taip pat domėjosi kita vykdoma diakonine-socialine veikla Jurbarke. Aplankė VšĮ „Liuteronų diakonija“ direktoriaus, kun. Mindaugo Kairio kuruojamą reabilitacijos centrą VšĮ „Gabrielius“. Kuriame Frydelis lankosi nebe pirmą kartą, prieš keletą metų atstovaudamas organizaciją „Renovabis“ Frydelis pasirūpino reabilitacijos centro parama – naujais langais. Vizito metu taip pat susipažino ir su naujais projektais: Šeimos gerovės centru Smalininkuose bei Bendruomeniniais vaikų globos namais Jurbarke.

Gerbiamas Frydelis Theismanas ilgus metus su dideliu rūpesčiu padėjo, tarpininkavo, dėjo dideles pastangas teikiant paramą Jurbarko kraštui, parapijai, diakonijai. Tad ir šio vizito metu buvo giliai sujaudintas idėjos, greta Jurbarko Kristijono Donelaičio bažnyčios, šiuo metu negyvenamame, apleistame pastate įkurti Bendruomeninius vaikų globos namus, šeimyną. Ilgamečiai bičiuliai, išgirdę apie šią idėją taip pat domėjosi kaip jie gali prisidėti prie šios kilnios idėjos. Diskusijų metu ponas Frydelis su kolegomis pažadėjo pasirūpinti kuriamų bendruomeninių vaikų globos namų virtuvės komplektu. Džiaugiamės , jog bičiulių skiriama parama kuriamiems Bendruomeniniams vaikų globos namams prisidės prie vaikų šeimynos namų gerbūvio gerinimo.

Pats Aukščiausiasis viską sudėlioja taip, jog prisiminus šio pastato istoriją – tai buvo bažnyčios vargonininko (kantoriaus) namas, kuriame skambėjo giesmė, surasdavo saugų prieglobstį parapijiečiai, vaikai. Ir dabar kaip šio pastato „išgelbėjimo“ idėja gimė bendruomeninių vaikų globos namų idėja. Kantoriaus namas taps likimo nuskriaustų vaikų gimtaisiais namais. Džiaugiamės, jog šią idėją ir kun. Mindaugo turimą viziją palaiko užsienio partneriai bei pati miesto savivalda - Jurbarko rajono savivaldybė.

Esame dėkingi Dievui, jog turime tokių artimų partnerių, kuriuos dabar jau galime vadinti bičiuliais, tikrais draugais. Dėkojame jiems, jog esame šiame kelyje ne vieni...

 

http://www.jurbarke.puslapiai.lt/