Bažnyčia išeivijoje

Čikagoje paminėti istoriniai sausio įvykiai

2018 Balandžio mėn. 03 d.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį pasitinkant, išeivijos visuomenė Čikagos „Tėviškės“ lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčioje sausio 21 d. rinkosi į iškilmingas atminimo pamaldas 1923 m. Klaipėdos krašto sukilimo ir 1991 m. sausio 13-osios aukoms pagerbti. Minėjimą drauge su „Tėviškės“ parapija rengė Lietuvos Šaulių Sąjungos Išeivijoje Čikagos šauliai ir Mažosios Lietuvos fondas bei draugija.

Pamaldos prasidėjo Lietuvos Šaulių Sąjungos Išeivijoje vėliavų rikiuote. Kunigas Liudas Miliauskas emocinga kalba priminė abiejų įvykių reikšmę Lietuvos ir tautos istorijai. Savo šeimos prisiminimais apie Klaipėdos krašto sukilimą pasidalijo iš Nibrų kaimo kilęs vyskupas emeritas Hansas Dumpys, kurio dėdės Jurgio Dumpio sodyboje veikė Jono Budrio vadovaujamų sukilėlių štabas, o pats dėdė buvo sukilimo dalyvis. Vyskupas priminė ir 1918 m. lapkričio 30 d. pasirašyto Tilžės akto svarbą.
LŠS Išeivijoje vadas Julius Rūtenis Butkus vyskupui emeritui Hansui Dumpiui ir grupei šaulių įteikė Padėkos raštus už aktyvią ilgametę veiklą ir Vlado Putvinskio idėjų propagavimą ir sklaidą visuomenėje.

 

Po pamaldų, sugiedojus Mažosios Lietuvos himną „Lietuvninkai mes esam gimę“, susirinkusieji pakviesti pabendrauti prie vaišių stalo ir apžiūrėti nuotraukų parodą.

 

Fotografo Jono Kuprio ekspozicija atspindėjo Amerikos lietuvių indėlį kovoje už Lietuvos laisvę, o Lituanistikos Tyrimo Centro nuotraukos iš Sausio 13-osios įvykių Lietuvoje priminė tikrąją laisvės kainą. Pasak parodos rengėjų, „mūsų tikslas yra užfiksuoti gyvąją atmintį, parodyti jaunajai kartai, kad žmonės, kurie dalyvavo Sausio 13-osios įvykiuose, gyvena šalia ir yra mūsų proseneliai, seneliai, tėvai, kaimynai, artimieji bei perduoti amžinąją laisvės ugnį iš kartos į kartą savo darbais Tėvynės labui.“

 

 

„Lietuvos evangelikų kelio“ inf.