Aktualu

Užgavėnių šiupinio vakaras Klaipėdoje

2012 Kovo mėn. 03 d.

Užgavėnės – sena pavasario šventė, žinoma visose Europos šalyse. Kitą dieną po Užgavėnių prasideda Gavėnia, trunkanti 7 savaites (46 dienas) iki Velykų. Gavėnia – krikščionių dvasinio pasninko laikotarpis, skirtas Kristaus kančių ir mirties apmąstymui, susikaupimo metas.

Kaip ir kiekvienais metais, Klaipėdos ev. liuteronų parapijoje užgavėnių dieną rengiamas šiupinio vakaras. Parapijiečiai susirenka pabūti kartu, pabendrauti, giesme šlovinti Dievą, pavalgyti šiupinio bei drauge atlikti įvairias užduotis. Šiais metais šiupinio vakaro tema – mįslės, susijusios su žiema, žmogumi, tikėjimu, daiktais, darbais. Šį bendravimo vakarą baigėme su giesme „Taigi imk mano ranką“ ir malda.

Keletas to vakaro mįslių:

Matau – negirdžiu, girdžiu – nematau. (Sniegas ir lietus)

Atrieda riteris, ne toks jau didelis, iš molio bažnyčios per medinį tiltą. (Su mediniu šaukštu valgo žirnių košę)

Girioj augęs, girioj lapojęs, parėjęs po stogu Dievui aukoja. (Altorius)

Yra kalnas, bet ne kalnas; yra miškas, bet ne miškas; yra šakės, bet ne šakės. (Žmogus)

Septynios mylios vienu tiltu. Tilto gale gražus vainikas. Tas vainikas linksmina visą pasaulį. (Gavėnia ir Velykos)

Marta Karaliutė