Aktualu

Projektas „Otto Bartning in Europa“ jau Sudarge

Parodos atidarymo metu. Immo Wittig.

2012 Biželio mėn. 27 d.

Prof. dr. Otto Bartning (1883-1959) 1953 m. suprojektuota bažnyčia buvo pastatyta Visbeke (Vokietija) ir tarnavo ten iki 1996 m. Tai viena iš šio architekto suprojektuotų 33 vadinamųjų „Kančios“ bažnyčių. 1995 m. partnerinius ryšius su Visbeko parapija užmezgė kunigė Tamara Kelerytė-Schmidt, kuri su kunigu Wilfriedu Scheueriu 1996 m. kovo 3 d. Visbeke, po paskutinių pamaldų dabar jau Sudarge stovinčioje bažnyčioje, išnešė altoriaus kryžių, kaip bažnyčios perdavimo Lietuvai ženklą. 1996 m., kunigo Virginijaus Kelerto iniciatyva, bažnytėlė buvo demontuota, parvežta į Lietuvą, o po metų pastatyta Sudarge, pavadinta Emauso vardu, 1997 m. rugpjūčio 17 d. iškilmingai pašventinta ir stovi iki šiol. Šįmet bus švenčiamas šios bažnyčios pašventinimo Sudarge 15 metų jubiliejus.

Otto Bartning yra suprojektavęs šimtą penkiasdešimt bažnyčių, kurių didžioji dauguma išsibarsčiusios Vokietijoje ir paskelbtos architektūros paminklais, kitos stovi Austrijoje, Čekijoje, Portugalijoje. Po vieną jų yra Argentinoje, Brazilijoje, Libane, Nyderlandų Karalystėje ir Lietuvoje, Sudarge. Kol kas nei Šakių rajono gyventojai, nei Lietuvos paminklosaugos atstovai nėra pakankamai susipažinę ir įvertinę, kokią didelę reikšmę Lietuvai turi ši Otto Bartningo bažnyčia.

2010 m. pradėtas vykdyti Europos Sąjungos projektas „Otto Bartning Europoje“ („Otto Bartning in Europa“ (eurOB)), finansuojamas iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. 2012 m. gegužės 18-21 dienomis projekto partnerių susitikimas įvyko Sudarge. Gegužės 19 d. Sudargo evangelikų liuteronų bažnyčioje buvo atidaryta jos architekto profesoriaus Otto Bartningo kūrybos paroda „Otto Bartning Europoje“, architekto kūrybą pristatė OBAK valdybos pirmininkas Immo Wittig (Vokietija). Otto Bartning buvo labai tikintis žmogus. Ir ne tik todėl, kad projektavo bažnyčias, bet galbūt todėl, kad jo vaikystė prabėgo parapijoje senelio, kuris buvo Badeno žemės vyskupas. Jie dažnai kartu lankydavosi bažnyčiose ir dalyvaudavo pamaldose, kuriose itin svarbi dalis buvo pamokslai. Architekto prisiminimuose daug pasvarstymų apie teologinius klausimus ir bendruomenišką bažnyčią.

Šiuo metu dedamos pastangos, kad išlikusios 33 Otto Bartningo suprojektuotos Kančios bažnyčios, tarp jų – ir Sudargo evangelikų liuteronų bažnyčia, būtų įtrauktos į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Tai analogo neturintys statiniai, iškilę netrukus po Antrojo pasaulinio karo katastrofos, ir juos finansavo Europos ir JAV žmonės, kuriuos Vokietija dar taip neseniai norėjo pavergti ir sunaikinti. Žinant šią istoriją, jaudina žmonių krikščioniškas solidarumas su buvusiu priešu, todėl ne veltui Otto Bartningui buvo suteiktas Vilties statytojo vardas.

Norintys pritarti tam, kad Sudargo bažnyčia būtų įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, balsuokite internetinėje svetainėje www.otto-bartning.de (toliau spauskie Unterschreiben, po to – Unterzeichnen ir užpildykite lentelę).

Kun. Virginijus Kelertas

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2012 Nr.6