Aktualu

Apie santuoką Liuteronų Bažnyčioje

Nemažai mūsų Bažnyčios narių, išgirdę žiniasklaidoje kalbėjusį kunigą, nori pasitikslinti, ką Liuteronų Bažnyčia moko apie santuoką, skyrybas ir naujos santuokos sudarymą bei kaip ir kur tai turėtų būti atliekama. Kad neliktų vietos tikinčiuosius klaidinantiems, gal net profaniškiems teiginiams, apžvelkime, ką moko mūsų Bažnyčia.

Priekuliškiai paminėjo paskutines pamaldas senojoje bažnyčioje

Sueina 75 metai, kai Priekulės parapija paskutinį kartą meldėsi jos istorinėje bažnyčioje. Tikintieji šią sukaktį paminėjo pamaldose spalio 27 dieną. Nugriautos bažnyčios šventoriuje, prie simbolinio paminklo-altoriaus, jie uždegė žvakutes ir sugiedojo giesmę, dėkodami Dievui, kad savo apvaizda per visą negandų laikotarpį jis globojo ir gynė parapiją.

Pirmasis atkurtos Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vadovas Henrikas D. Sroka

1858 m. liepos 16 d. Viskitkuose (Žyrarduvo aps., netoli Varšuvos) gimė Henrikas Dzeržislovas Sroka, evangelikų liuteronų kunigas, superintendentas, atsikūrusios Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios laikinosios Konsistorijos pirmininkas.

Lietuvos liuteronų Bažnyčią aplankė JAV Misurio sinodo prezidentas

Lietuvos liuteronų Bažnyčia sulaukė garbingo svečio. Spalio 4-5 d. ją aplankė didžiausios konfesinės liuteronų bažnyčios, Misurio Sinodo prezidentas Matthew Harrisonas. Tai antrasis tokio lygio vizitas. 2002 m. konsistoriją Tauragėje buvo aplankęs tuometinis prezidentas Gerald B. Kieschnick.

Kunigas Martynas Kybelka: pirmasis tarpukario Lietuvos Liuteronų Bažnyčios konsistorijos pirmininkas

 

Martynas Kybelka buvo vienas iš daugelio Klaipėdos Krašto Dievo pašauktų evangelijos pasiuntinių [misionierių]. Jis gimė 1884 m. gruodžio mėn. 30 d. Pjaulių kaime, Priekulės parapijoje. Jo tėvai, Martynas Kybelka ir Katrynė (gim. Gelžinytė), buvo ūkininkai surinkimininkai. Martynui esant maždaug 9 metų amžiaus, jie nusipirko kitą ūkį Sakūtėliuose, Saugų parapijoje. Jie užaugino sūnus Martyną ir Vilių, kartu su jų pusseserimi Ana iš Rugulių didžios šeimos. Jų širdgėlai, Jonukas ir Katrikė mirė maži, o Vilius žuvo 1914 m. kare. Savo tiesumu, tvarkingumu ir darbštumu jie vaikams buvo geras pavyzdys. Neužmirštamos jų rytinės ir vakarinės naminės pamaldos.