Aktualu

Lietuvos tradicinių krikščioniškųjų bendrijų kreipimasis

Mes, Lietuvos tradicinių krikščioniškųjų bendrijų atstovai, tikime, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir apdovanotas prigimtiniu orumu. Dėl šio prigimtinio orumo kiekvienas žmogus – ir vyras, ir moteris – turi būti gerbiamas. Krikščioniškosios bendruomenės kviečia visus atpažinti Kūrėjo paveikslą kiekviename žmoguje, gerbti prigimtines žmogaus teises bei daryti visa, kas įmanoma, kad žmogaus orumas nebūtų temdomas smurto. Pastaruoju metu susirūpinimą kelia kai kurios teisėkūros iniciatyvos, kurios bando neigti žmogaus prigimtį ir kelia pavojų visuomenės bendrajam gėriui. Ypač didelį susirūpinimą kelia siūlymai ratifikuoti vadinamąją Stambulo konvenciją ir įteisinti partnerystę.

Viešpaties Jėzaus Kristaus Taurė

Vėl pradedant rinktis į pamaldas bažnyčioje, kai kam kyla abejonės, ar verta pandemijos metu (ir, matyt, jai pasibaigus) toliau švęsti Viešpaties Vakarienę pagal Liuteronų bažnyčios tvarką. Sulaukiau ir kunigų, ir parapijiečių prašymų paaiškinti Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios supratimą.

LELB konsistorijos sprendimas dėl viešų pamaldų atnaujinimo

Nuo Pelenų trečiadienio (2021 m. vasario mėn. 17 d.) LELB atnaujinamos viešos pamaldos, laikantis saugumo reikalavimų.

Konsistorijos sprendimas dėl pamaldų Covid-19 karantino metu

2020 m. gruodžio mėn. 15 d. LELB konsistorijos sprendimas dėl LELB viešų pamaldų lieka galioti ir po 2021 m. sausio mėn. 3 d. iki bus nuspręsta kitaip.

LELB konsistorijos posėdžio sprendimas dėl pamaldų

Viešpaties vardas bus jiems prieglauda. (Sof 3,12)