Aktualu

Bažnyčia atsisveikino su advokatu Jonu Kairevičiumi

2021 m. liepos 13 d. Viešpats į Amžinybę pašaukė mūsų brolį Kristuje Joną Kairevičių.

Batakių evangelikų liuteronų parapijos istorijos pėdsakais

Batakių parapija yra viena jaunesnių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios parapijų. Ilgą laiką Batakių apylinkių tikintieji melsdavosi Skaudvilės bažnyčioje. Tačiau priklausymas Skaudvilės parapijai buvo nepatogus, tad 1884 m. pašventintas kertinis bažnyčios akmuo, o po metų pašventinta ir bažnyčia.

Suskaitmenintas Alkiškių evangelikų liuteronų bažnyčios fotoarchyvas

Šiaulių „Aušros“ muziejuje 2019–2021 m. buvo ištirtas, suskaitmenintas ir sukeltas į LIMIS buv. Alkiškių evangelikų liuteronų bažnyčios (toliau – ELB) fotoarchyvas (633 vnt.).

 

Iki parapijų padalijimo 1933 m., Alkiškiai priklausė didelei Šiaulių ELB parapijai (plačiau žr.). Šis archyvas saugomas Alkiškių bažnyčioje. Tai – turtingas (kelių tūkstančių) fotografijų rinkinys, kuris apima XIX a. pabaigos – 1990 m. laikotarpį. Nuotraukose užfiksuoti asmenys, kurie kiek tai buvo įmanoma identifikuoti (konsultavo Kęstutis Pulokas (Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos valdybos narys), kun. doc. hab. dr. Darius Petkūnas, Vaidas Klesevičius, inžinierė Rasma Krūmiņa-Balklava (kraštietė, Ryga), kun. Guntis Kalme, Iveta Kalme (Latvijos ELB konsistorijos archyvarė) ir kt.).

Vyskupo velykinis sveikinimas Bažnyčiai

Mieli broliai ir seserys Kristuje,

 

Prisiminkime, kaip penktadienį, kryžiuojant Jėzų ir Jam mirus, taip pat įvyko žemės drebėjimas. Tuomet šimtininkas ir kiti su juo sergintys Jėzų, pamatę žemės drebėjimų ir visa, kas dėjosi, labai išsigando ir sakė: „Tikrai šitas buvo Dievo Sūnus!“ (Mt 27,54) Prisikėlimo rytą sargybiniai, taip pat patyrę smarkų žemės drebėjimą, išvydę nuritintą akmenį ir angelą, atsisėdantį ant kapo akmens, pastiro lyg negyvi.

LELB konsistorijos sprendimas dėl viešų pamaldų atnaujinimo

Konsistorijos sprendimas dėl pamaldų Covid-19 karantino metu