Aktualu

Šakių rajono tikybos mokytojai ir mokiniai susipažino su liuteroniškuoju tikėjimu

2019 Gegužės mėn. 26 d.

Š. m. gegužės 9 d. Šakių ev. liuteronų bažnyčia, sulaukė didžiulio būrio Šakių rajono mokyklų tikybos mokytojų ir jų mokinių. Svečiai sugužėjo iš Šakių "Varpo", Lukšių V. Grybo, Lekėčių, Žvirgždaičių, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Plokščių, K. Naumiesčio V. Kudirkos, Slavikų ir Sintautų mokyklų. Tokio sumanymo priežastis yra graži ekumeninė iniciatyva skirta per gegužės mėnesį susipažinti su kitomis konfesijomis, o žinios išgirstos per pamokas geriau suprantamos, kuomet viską gali išvysti savo akimis.

Bažnyčios šventoriuje svečius pasitiko kun. Juozas Mišeikis, kuris trumpai supažindino su jo simbolika ir pakvietė į bažnyčios vidų. Joje buvo pristatyta liuteronybė, pirmieji jos žingsniai ir istorija Lietuvoje, bei Šakių parapijos ir bažnyčios istorija. Svečiai klausė jiems rūpimų dalykų, ir daugiau nei valanda bendravimo tikrai neprailgo. Džiaugdamiesi, jog šios žinios praturtino jų akiratį, žadėjo sugrįžti ir jau drąsiau peržengti bažnyčios slenkstį, ne tik kaip svečiai, bet kaip broliai ir seserys, kartu būdami maldoje.

 

Aušra Mišeikienė