Aktualu

Pašventinta rekonstruota Biržų evangelikų liuteronų bažnyčia ir vargonai

2013 Spalio mėn. 06 d.

Rugsėjo 29-oji buvo didi diena Biržų evangelikų liuteronų parapijos istorijoje. Iškilmingomis pamaldomis buvo pašventinta rekonstruota bažnyčia bei jos vargonai. Prieš iškilmingas pamaldas pakalbintas Biržų evangelikų liuteronų parapijos kunigas Juozas Mišeikis, beje, prieš tris mėnesius apsigyvenęs Biržuose antrajame bažnyčios aukšte įrengtame bute, pasakojo, kad padėjus dviem Vokietijos liuteronų bažnyčių organizacijoms - „Gustav Adolf Werk“ ir „Martin Luther Bund“ - per dvejus metus Biržų evangelikų liuteronų bažnyčia iš esmės atnaujinta. Pastatytas iš JAV atsiųstas altorius, sakykla ir krikštykla. Iš Vokietijos atvežti vargonai, kuriuos 2011 metais biržiečiams padovanojo kunigo našlė iš Berlyno Angela Jaenicke. Iki tol pamaldose buvo grojama sintezatoriumi.

Besiruošianti pamaldoms iš Biržų kilusi vargonininkė Laura Matuzaitė – Kairienė sakė tikinti, kad nauji vargonai paklus jos pirštams ir Dievo garbei nuaidės muzikos garsai.
Laikyti iškilmingų pamaldų į Biržus atvyko Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis. Taip pat čia buvo kunigas Mindaugas Kairys, Vokietijos „Martin Luther Bund“ draugijos generalinis sekretorius kunigas dr. Rainer Stahl, talkinantys Biržų parapijos kunigui Juozui Mišeikiui. Pamaldas savo atvykimu pagerbė ir Biržų rajono savivaldybės merė Irutė Varzienė.
Iškilmingų pamaldų metų vyskupas M. Sabutis pašventino naująją bažnyčios sakyklą, krikštyklą, altorių su visais ten esančiais daiktais, varpą, vargonus ir visą renovuotą bei atnaujintą bažnyčią bei linkėjo visiems susirinkusiems Dievo palaimos.
Dievo žodį skelbė kunigai Juozas Mišeikis, Mindaugas Kairys ir dr. Rainer Stahl, pasakęs jaudinamą pamokslą apie angelus, Šv. Mykolo archangelo dieną, įpynęs ir savo asmeninių istorijų ir išgyvenimų.
Po pamaldų kalbėjęs Biržų evangelikų parapijos kunigas Juozas Mišeikis dėkojo visiems, prisidėjusiems prie evangelikų liuteronų bažnyčios atnaujinimo, ir išdalijo padėkos angelus svečiams bei saviškiams, ypač pabrėžęs aktyvių biržiečių parapijos narių indėlį. Kalbą pasakė ir daug prie Biržų evangelikų bažnyčios renovacijos prisidėjęs „Gustav Adolf Werk“ generalinis sekretorius kunigas Enno Haaks.
Parapijiečiai sveikino svečius, savąjį parapijos kunigą, prieš daugiau kaip mėnesį susituokusį ir į Biržus parvežusį marčią. Kaip akcentavo ne vienas iškilmių dalyvis, po 1940 metų, praėjus 73-ejiems metams, Biržų evangelikai liuteronai turi pagaliau Biržuose gyvenantį kunigą.
Antanas Seibutis

"Šiaurės rytai" - www.siaure.lt