Aktualu

Batakiuose – naujas kunigas

Kun. Karolis Skausmenis

2013 Lapkričio mėn. 02 d.

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia rugpjūčio 31 d. pasipildė nauju kunigu. Batakių ev. liuteronų bažnyčioje ordinuotas ir parapijos kunigu įvestas Karolis Skausmenis, ketverius metus tarnavęs diakonu Tauragės krašto parapijose.

Ordinacijos pamaldoms vadovavo LELB vyskupas Mindaugas Sabutis, Konsistorijos prezidiumo narys kun. dr. Darius Petkūnas ir iki šiol Batakių parapiją administravęs kunigas Mindaugas Dikšaitis, tarnaujantis Tauragės, Šilalės ir Sartininkų parapijose.

Naujojo kunigo ordinacijos šventėje taip pat dalyvavo Lietuvoje reziduojantis ilgametis Misūrio Sinodo atstovas kun. dr. Charles Evanson, Vilniaus ev. liuteronų parapijos antrasis kunigas Ričardas Dokšas, tarnaujantis ir Polocko ev. liuteronų parapijoje Baltarusijoje, bei VšĮ „Gabrielius“ direktorius diak. Valdas Miliauskas.

1885 metais statyta bažnyčia buvo sausakimša. Pasveikinti naujojo kunigo atvyko įvairių parapijų nariai, ypač jaunimas, Tauragės Švč. Trejybės R. katalikų bažnyčios dvasininkai, sveikinimo žodžius tarė Tauragės r. savivaldybės mero pavaduotojas Silverijus Statkus, LELB Konsistorijos narys bei Tauragės parapijos pirmininkas Robertas Piečia.

Naujasis Batakių parapijos kunigas K. Skausmenis yra kilęs iš Tauragės r. Skirgailų kaimo (g. 1986 kovo 19 d.), mokėsi Pagėgių ir Tauragės mokyklose, 2005 m. įstojo į Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą ir 2009 m. baigė evangeliškosios teologijos studijas, iš jų pusę metų pagal „Erasmus“ mainų programą studijavo Hanoverio universitete Vokietijoje. Diakono tarnystei Karolis buvo ordinuotas 2009 m. rugsėjo 20 d. Tauragės ev. liuteronų bažnyčioje. Taip pat dirba tikybos mokytoju – nuo 2008 m. Tauragės r. Baltrušaičių pagrindinėje mokykloje ir nuo 2009 m. Tauragės Žalgirių gimnazijoje, yra Tauragės rajono evangelikų liuteronų tikybos mokytojų metodinio būrelio pirmininkas. Pirmąjį šių metų pusmetį dirbo socialiniu pedagogu Baltrušaičių pagrindinėje mokykloje.

Karolis yra aktyvus LELB Jaunimo centro narys, telkė Tauragės ir aplinkinių parapijų jaunimą, yra dalyvavęs įvairiose jaunimo stovyklose, seminaruose ir konferencijose Lietuvoje bei užsienyje. Vilniaus akademinio ev. liuteronų jaunimo draugijai rekomendavus, 2007 m. balandį dalyvavo Europos protestantų bažnyčių bendrijos (CPCE) jaunimo konsultacijoje Bonoje, Vokietijoje, įsijungė į šios bendrijos trejus metus rengtą tarptautinių konsultacijų bei konferencijų ciklą. Nuo 2009 m. rudens yra LELB Jaunimo centro atstovas ryšiams su Europos ekumenine jaunimo taryba (EYCE), aktyviai dalyvauja šios tarptautinės jaunimo organizacijos veikloje.

Įsikūręs Batakiuose naujasis kunigas būtų pirmasis po ilgokos pertraukos čia apsistojęs dvasininkas. Nuo 1944 iki 1972 m. Batakiuose gyveno kun. Mikas Preikšaitis (1897 10 24 – 1972 10 27). Iš Batakių parapijos yra kilę keletas KU evangeliškosios teologijos studijas baigusių žmonių, nuo 1999 m. Batakiuose kasmet rengiama liuteroniška vaikų stovykla, kurioje gausiai susirenka vaikai bei vadovai iš daugelio Lietuvos parapijų, aplanko svečiai iš užsienio. Pastaruoju metu Batakių parapijos tarybos pirmininkė yra Lijana Kiltinavičienė.

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2013 Nr. 9

Nuotraukos Dariaus Abromaičio