Aktualu

Kalėdinis vyskupo sveikinimas Bažnyčiai

„Mes patys išgirdome ir žinome, kad jis iš tiesų yra pasaulio Išganytojas". (Jn 4,42)

Ir štai tą pačią dieną du keliavo į Emausą

Šie metai gausūs jubiliejų. Ne tik Reformacijos 500 metų, bet ir kitos sukaktys įvairiose parapijose. Šių metų spalio 7 d. Sudargo evangelikų liuteronų parapija šventė savo bažnyčios pastatymo 20-ties metų jubiliejų. Dvidešimt metų nėra daug, lyginant su šimtmečiais, tačiau per 20 metų spėja užaugti vaikai, pasikeičia karta, o ne vienas per tą laiką spėjo nueiti ir į Amžinuosius namus.

Penkios kun. Pauliaus Tittelbacho gyvenimo epochos

Kėdainių miesto evangelikų liuteronų kunigas Paulius Tittelbachas buvo garsus ne tik savo parapijoje – jis buvo gerai pažįstamas visų tikėjimų Lietuvos žmonėms. Šios išskirtinės asmenybės nuomonės turėjo paisyti visi kunigo pergyventi politiniai režimai.

Po nauju Skaudvilės bažnyčios stogu

Skaudvilės evangelikų liuteronų bažnyčia rudenį pasitiko pasipuošusi nauju stogu. Pasak Skaudvilės ev. liuteronų parapijos tarybos pirmininkės Daivos Bakšienės, paskutinį kartą šių maldos namų stogas buvo keistas veik prieš pusšimtį metų. Darbininkams jį nuardžius, atsivėrė vaizdas į dar senesnę, iš medinių plokštelių paklotą stogo dangą.

Uždegtos žvakutės 1944 metų evakuacijos aukoms atminti

Priekulės liuteronų parapija, kartu su Priekulės miesto Kultūros centru, pagerbė 1944 m. Klaipėdos krašto gyventojų evakuacijos aukas. Spalio 29 d., po pasakojimo apie Reformaciją Mažojoje ir Didžiojoje Lietuvoje, parapijiečiai ir krašto kultūros puoselėtojai malda ir giesme prisiminė žuvusiuosius ir jų atminimui ant nugriautos Priekulės liuteronų bažnyčios pamatų uždegė žvakutes.