Aktualu

Vyskupo velykinis sveikinimas

VIEŠPATS dalija mirtį ir duoda gyvastį, nuveda į Šeolą ir prikelia.
VIEŠPATS suvargina ir praturtina; Jis nužemina ir išaukština.
Jis ištraukia vargšą iš dulkių, pakelia skurdžių iš šiukšlyno,
Pasodina jį su didžiūnais, suteikia jam garbingą paveldo sostą. (1 Sam 2,6-8)

Valstybinės svarbos statuso bažnyčiai teks palaukti

Šv.Jono bažnyčios su bokštu atkūrimo projektas Klaipėdoje kol kas nebus pripažintas kaip valstybei svarbus kultūrinis projektas. Antradienį toks sprendimas buvo priimtas Vyriausybės kanceliarijoje.

Plaškių bažnyčioje pirmoji ekspozicija

Sovietinės valdžios uždarytoje ir nuniokotoje Plaškių bažnyčioje atidaryta pirmoji ekspozicija. Tai kun. Dariaus Petkūno parengti stendai apie Lietuvos liuteronų Bažnyčios represijas stalinizmo laikotarpyje.

Prasidėjo pirmieji Ramučių bažnyčios remonto darbai

Ramučių parapijos istorija

 

1895 metais Klaipėdos krašto pasienyje su Didžiąja Lietuvą buvo įkurta Eidaičių dvasinė apylinkė ir pamaldos evangelikams liuteronams pradėtos laikyti Eidaičių mokykloje. Tačiau Eidaičiai, netapo naujos parapijos centru, nes 1900 metais laikini maldos namai buvo pastatyti Ramučiuose ir, po poros metų, 1902 metais buvo įkurta savarankiška Ramučių evangelikų liuteronų parapija.

Šv. Jono bažnyčios atkūrimą Klaipėdoje ketinama pripažinti valstybei svarbiu projektu

Kultūros ministerija pritaria, kad Šv. Jono bažnyčios su bokštu atkūrimo Klaipėdoje projektas būtų pripažintas valstybei svarbiu kultūriniu projektu.