Aktualu

Vokietijos prezidentas Joachimas Gauckas susitiko su Liuteronų bažnyčios atstovais

Šeštadienį Simono Dacho namuose Klaipėdoje Vokietijos Federacinės Respublikos prezidentas Joachimas Gauckas susitiko su Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios, Vokiečių bendrijos bei „Vilko vaikų“ atstovais.

Bažnyčia atsisveikino su kun. Ridu Tamuliu

Sulaukęs 46-rių metų, staiga mirė paskutiniu metu pareigų nėjęs kunigas Ridas Tamulis.

Kun. R. Tamulis gimė 1966 m. lapkričio 21 d. Raseiniuose. Marijampolės aukštesniojoje muzikos mokykloje 1989 m. baigęs pedagogikos studijas kurį laiką dirbo mokytoju. Tuo pačiu metu jis įsijungė į dvasinę tarnystę Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčioje. Pradžioje Ridas tarnavo katechetu, o 1992 m. vasario 14 d. Tauragės bažnyčioje buvo įvestas diakono tarnystei. Teologiją studijavo Rusijos ev. liuteronų bažnyčios teologinėje seminarijoje, kuri sesijas rengė Rygoje ir Rumunijoje, vėliau - St. Peterburge. 1993 m. sausio 10 d. Šilutės bažnyčioje ordinuotas kunigu-diakonu. Ankstyvajame tarnystės laikotarpyje jis aktyviai įsijungė į Bažnyčios Jaunimo Centro veiklą, 1992 - 2001 m. buvo Centro valdybos pirmininkas. 2006 m. baigė Klaipėdos universiteto pedagogikos fakultetą.

Otto Bartningo kūryba pristatyta Vilniuje

Balandžio 12 d., prof. Otto Bartningo gimimo dieną, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje buvo atidaryta fotografijų paroda, kuri iliustravo šio žymaus pasaulinės reikšmės architekto kūrybinį paveldą. Parodos iniciatoriai – Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija ir ACHITEKTŪROS [aktualijų] FONDAS, organizuojantys paskaitų ciklą „UNESCO paveldas pasaulyje ir Lietuvoje“.

Sekuliarių perėjimo ritualų įvedimas Lietuvoje – komunistinės alternatyvos krikščioniškoms apeigoms

Ankstyvaisiais N. Chruščiovo administracijos metais Lietuvos Komunistų partija pastebėjo, kad jos antireliginė programa nedavė greitų rezultatų, nes pastaroji nepajėgė praplėsti takoskyros tarp Lietuvos žmonių ir Bažnyčios. Vienu pagrindinių traukos objektų siejusių žmones su religija Partijos atstovai įvardijo religines apeigas.

Verdainės bažnyčios šventorius vėl virto statybų aikštele…

Dauguma šilutiškių yra girdėję Verdainės pavadinimą. Tai senos gyvenvietės pavadinimas, kuri vėliau tapo Šilutės miesto dalimi. Šilutėje veikia ir folkloro ansamblis gražiu pavadinimu – „Verdainė“. Verdainėje nuo seniausių laikų yra stovėjusi ir bažnyčia.

1566 m. Verdinėje buvo pastatyta medinė bažnyčia, kuri veikė kaip Rusnės parapijos filija. Šalia buvo pastatyta mokykla. Bažnyčios šventoriuje buvo įsteigtos kapinės. Nors nauja mūrinė bažnyčia buvo užbaigta tik 1718 m., 1717 m. iš senosios bažnyčios į ją buvo perkelta krikštykla, sakykla ir altorius. 1847 m. bažnyčia buvo perstatyta. Ji tapo erdvesnė ir didesnė. Plačiau skaitykite Reginos Meškauskienės str. (“Šilainės sodas”)