Aktualu

Žeimelio bažnyčios dar nenupirko

Latvijos pasienio zonoje esantis Žeimelis (Pakruojo r.) pastaruosius beveik dešimt metų - užsieniečių, perkančių nekilnojamąjį turtą, akiratyje. Nuošaliame miestelyje supirkinėjami apleisti istorinę ir architektūrinę reikšmę turintys namai, domėtasi net galimybe pirkti bažnyčią.

Pašventintas naujai statomų vaikų globos namų kertinis akmuo

Praėjusį penktadienį, liepos 19 d., po ilgo planavimo ir pasiruošimo darbų buvo pašventintas naujai statomų modernių Šakių šeimyninių vaikų globos namų kertinis akmuo. Be to, iškilmių metu atidengtas ir pašventintas Šakių evangelikų liuteronų parapijos steigėjų ir bažnyčios statytojų Prūsijos baronų von Keudell šeimos herbas.

J.Bobrovskis sugrįžo į savo jaunystės namus

Sekmadienį, liepos 21 d., Vilkyškių evangelikų liuteronų parapijos namuose iškilmingai atidarytas vokiečių rašytojo ir poeto Johaneso Bobrovskio memorialinis kambarys. Į iškilmes atvyko J. Bobrovskio draugijos nariai iš Vokietijos, sugužėjo svečių iš Šilutės, Pagėgių, Tauragės, Jurbarko.

Vokietijos prezidentas Joachimas Gauckas susitiko su Liuteronų bažnyčios atstovais

Šeštadienį Simono Dacho namuose Klaipėdoje Vokietijos Federacinės Respublikos prezidentas Joachimas Gauckas susitiko su Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios, Vokiečių bendrijos bei „Vilko vaikų“ atstovais.

Bažnyčia atsisveikino su kun. Ridu Tamuliu

Sulaukęs 46-rių metų, staiga mirė paskutiniu metu pareigų nėjęs kunigas Ridas Tamulis.

Kun. R. Tamulis gimė 1966 m. lapkričio 21 d. Raseiniuose. Marijampolės aukštesniojoje muzikos mokykloje 1989 m. baigęs pedagogikos studijas kurį laiką dirbo mokytoju. Tuo pačiu metu jis įsijungė į dvasinę tarnystę Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčioje. Pradžioje Ridas tarnavo katechetu, o 1992 m. vasario 14 d. Tauragės bažnyčioje buvo įvestas diakono tarnystei. Teologiją studijavo Rusijos ev. liuteronų bažnyčios teologinėje seminarijoje, kuri sesijas rengė Rygoje ir Rumunijoje, vėliau - St. Peterburge. 1993 m. sausio 10 d. Šilutės bažnyčioje ordinuotas kunigu-diakonu. Ankstyvajame tarnystės laikotarpyje jis aktyviai įsijungė į Bažnyčios Jaunimo Centro veiklą, 1992 - 2001 m. buvo Centro valdybos pirmininkas. 2006 m. baigė Klaipėdos universiteto pedagogikos fakultetą.