Aktualu

Vyskupas Mindaugas Sabutis: melskimės namuose

Visuomet džiaukitės, be paliovos melskitės! Visokiomis aplinkybėmis dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje. (1 Tes 5,16-18)

Dėl pamaldų ir bažnytinių patarnavimų viruso COVID-19 plitimo metu

Dievas – mūsų prieglauda ir stiprybė,
visada artima pagalba varguose.
Todėl nebijome, nors žemė sverdėtų,
nors kalnai griūtų į jūrų gelmę.

Ps 46,2-3

Apie santuoką Liuteronų Bažnyčioje

Nemažai mūsų Bažnyčios narių, išgirdę žiniasklaidoje kalbėjusį kunigą, nori pasitikslinti, ką Liuteronų Bažnyčia moko apie santuoką, skyrybas ir naujos santuokos sudarymą bei kaip ir kur tai turėtų būti atliekama. Kad neliktų vietos tikinčiuosius klaidinantiems, gal net profaniškiems teiginiams, apžvelkime, ką moko mūsų Bažnyčia.

Priekuliškiai paminėjo paskutines pamaldas senojoje bažnyčioje

Sueina 75 metai, kai Priekulės parapija paskutinį kartą meldėsi jos istorinėje bažnyčioje. Tikintieji šią sukaktį paminėjo pamaldose spalio 27 dieną. Nugriautos bažnyčios šventoriuje, prie simbolinio paminklo-altoriaus, jie uždegė žvakutes ir sugiedojo giesmę, dėkodami Dievui, kad savo apvaizda per visą negandų laikotarpį jis globojo ir gynė parapiją.

Pirmasis atkurtos Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vadovas Henrikas D. Sroka

1858 m. liepos 16 d. Viskitkuose (Žyrarduvo aps., netoli Varšuvos) gimė Henrikas Dzeržislovas Sroka, evangelikų liuteronų kunigas, superintendentas, atsikūrusios Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios laikinosios Konsistorijos pirmininkas.