Aktualu

Plaškių bažnyčios griauti neketinama

2016 Rugsėjo mėn. 01 d.

Ankstesniame „Lietuvos evangelikų kelio“ numeryje rašėme apie pasklidusius gandus, neva rengiamasi griauti istorinę, tačiau nerestauruotą Plaškių ev. liuteronų bažnyčią, spausdinome internete išplatintą peticiją, raginančią pastatą išgelbėti. Žinia, sovietmečiu nuniokotas bažnyčios pastatas prieš du dešimtmečius buvo grąžintas LELB, tačiau parapija neatkurta, stingant tikinčiųjų, lėšų pastato restauravimui rasti sudėtinga. Galbūt dėl to ir pasigirdo keistų kalbų, neva bažnyčią galvojama nugriauti, o plytas panaudoti kitų bažnyčių statybai kitur...

Pasklidus tokiai žiniai, pirmiausia iš šio krašto kilusių, o dabar Vokietijoje gyvenančių žmonių dėka, imtasi iniciatyvos, kad kadaise didinga bažnyčia (pašventinta 1900 m. liepos 3 d.; 1922 m. įsteigus atskirą Pagėgių bažnytinę apskritį, Plaškiuose įkurdinta superintendento rezidencija) būtų išsaugota ateities kartoms. Pasitarimas, ką ir kaip reikėtų daryti, buvo surengtas pirmadienį, liepos 25 d., Plaškiuose, kai į gimtinę specialiai dėl to atvyko Norman U. Baltrusch (Normanas U. Baltrušaitis), kurio šaknys yra Plaškiuose.

Pasitarime dalyvavo Pagėgių savivaldybės meras Virgilijus Komskis ir mero pavaduotojas Sigitas Stonys, Šilutės muziejaus direktorė Roza Šikšnienė, LELB Konsistorijos narys Petras Vaišvilas, kunigai Mindaugas Kairys ir Valdas Miliauskas, vietinė liuteronė Irma Gerulytė, vargonų meistras iš Vokietijos Jörg Naß, visuomenininkai, paminklosaugininkai, dabartiniai Plaškių gyventojai. Atvyko ir Klaipėdos universiteto mokslininkai: BRIAI direktorė doc. dr. Silva Pocytė ir doc. dr. Arūnas Baublys, Vokietijos garbės konsulas Klaipėdoje.

Vykusio pokalbio esmė – išsaugoti Plaškių bažnyčią. Tam pradžioje reikėtų konservuoti pastatą ir taip sustabdyti tolesnį irimą. Kad būtų žinoma, kiek ir ko reikia, būtinas konservavimo projektas. Jį apsiėmė parengti pasitarime dalyvavęs specialistas. Tai būtų pirmas žingsnis. O darbams įgyvendinti būtinas lėšas būtų galima bandyti rinkti kviečiant aukoti. Dar prieš kelerius metus LR Kultūros ministerijai buvo pateiktas projektas „Plaškių bažnyčios kaip kultūros objekto rekonstrukcija ir kompleksinis pritaikymas turizmo reikmėms“...

Istorinė Plaškių bažnyčia nėra įtraukta į paminklų sąrašus. Tai lengvina ir šiek tiek pigina galimus remonto darbus. Tačiau susitikime dalyvavę paminklosaugininkai rekomendavo kol kas bent aptverti buvusią bažnyčią, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų.

Kadangi pamaldos čia vyktų geriausiu atveju vos keletą kartų per metus, toliau diskutuota, kam dar tiktų naudoti pastatą, jį sutvarkius. Nemažai siūlymų pateikė Norman U. Baltrusch. Galutinai turėtų paaiškėti per vėlesnius svarstymus.

Susitikimą interneto svetainei „Šilainės kraštas“ pakomentavęs Pagėgių mero pavaduotojas S. Stonys sakė pasitarimu likęs patenkintas, jokios kalbos apie kokį nors griovimą nebuvo. Diskusijas dėl pastato ateities išties reikėsią pratęsti.

S. Stonio nuomone, pastato konservavimo rengimo projektą galima būtų bandyti teikti bendruomenių rėmimui skirtam vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ konkursų projektui.

 

„Šilainės krašto“ ir LEK inf.

Nuotraukos Sigito Stonio

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2016 Nr.7-8