Aktualu

Tik gavus finansavimą bus pradėti šio pastato restauracijos darbai.

Kintų parapijos ūkinio pastato atstatymas yra ir bendruomenės atstatymas

Kintų bendruomenė gyvena laukimo nuotaikomis. Sumanyta naujam gyvenimui prikelti šalia Kintų liuteronų bažnyčios esantį apgriuvusį ūkinį pastatą. Ten planuojama įrengti namus – tarsi ramybės, prieglobsčio ir susitikimų oazę, kurioje kiekvienas kintiškis rastų ne tik reikalingą pagalbą, bet ir dvasinį pastiprinimą.

Knyga apie liuteronų persekiojimus pristatyta LGGRTC Vilniuje

Pernai išleista kun. dr. Dariaus Petkūno knyga apie Lietuvos ev. liuteronų persekiojimus sovietų okupacijos metais „The Repression of the Evangelical Lutheran Church in Lithuania during the Stalinist Era“ platesnei visuomenei šiemet pristatyta Vilniuje. Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija bei Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras rugsėjo 18 d. surengė knygos pristatymo vakarą „Liuteronų tremtis – nutylėta istorijos realybė“. Jam simboliškai pasirinktas Genocido aukų muziejus – sovietmečiu pastate buvo KGB būstinė, veikė kalėjimas, kuriame tardyti kai kurie knygoje minimi žmonės.

Vyriausybei pateiktas prašymas dėl Klaipėdos bažnyčios atstatymo

Rugsėjo 4 d. LR Vyriausybės kancleris Deividas Matulionis priėmė Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios, Klaipėdos miesto bei Vokietijos ambasados atstovų delegaciją, kuri pateikė prašymą dėl paramos Klaipėdos šv. Jono ev. liuteronų bažnyčios atstatymui.

Kapų šventė - „Misija – Sąžinė“

Rugpjūčio 25 d. Žiūrių kapinaitėse (Šakių r.) šventėme pamaldas. Kaip visada, susirinko gražus pulkelis tikinčiųjų. Po pamaldų čia pat miške susėdome prie bendro stalo. Prisiminėme artimuosius, užmigusius Viešpatyje ir atgulusius šiose kapinaitėse, pasidalinome šios dienos džiaugsmais ir rūpesčiais.

Kėdainius aplankė paskutinio prieškario kunigo palikuonys

Vasarai baigiantis Kėdainių ev. liuteronų bažnyčią aplankė netikėti svečiai – pamatyti senelių krašto iš Vokietijos atvyko paskutiniojo prieškario parapijos kunigo Pauliaus Tittelbacho vaikaitis Albertas Poensgenas su sūnumi. Kėdainiuose kun. P. Tittelbachas tarnavo daugiau nei dvidešimt metų, prieš tai buvo kunigavęs ir Vilniuje, kur 1916 m. Kuršo konsistorijos paskirtas dekanu (probstu). Pirmosios sovietinės okupacijos metais repatrijavęs į Vokietiją, Paulius Tittelbachas buvo vienas iš nedaugelio kunigų, kurie karo metu sugrįžo į Lietuvą. Su paskutiniais parapijiečiais kunigas vėl pasitraukė į Vokietiją 1944 m., prie Kėdainių artėjant sovietų kariuomenei. Ir būdamas garbaus amžiaus (g. 1865 11 23) po karo P. Tittelbachas dar kunigavo Flegesseno parapijoje, Žemutinėje Saksonijoje. Prieš ketverius metus šioje parapijoje gan netikėtai apsilankė dabartinis Kėdainių ev. liuteronų parapijos kunigas Arvydas Malinauskas, viešėdamas kaimyninėje Hachmiuleno (Hachmühlen) parapijoje, kuri prieš kelerius metus buvo užmezgusi ryšius su Kėdainiais.