Clergy

Kun. Liudas Fetingis

Occupation: Kunigas

Serves: Dovilų, Plikių parapijas