Šventės, jubiliejai

Reformacijos šventė Rusnėje

„Niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris yra jau padėtas, tai yra Jėzus Kristus“ (1 Kor 3, 11). Šios laiško korintiečiams eilutės žodžiai šiemet skambėjo Rusnės evangelikų liuteronų bažnyčioje. Lapkričio 1 dieną 11 valandą šioje galimai seniausioje Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko tradicinės bendros LELB šventinės pamaldos, skirtos Reformacijos šventei paminėti.

Nidos ev. liuteronų bažnyčiai – 125

Nidos evangelikų liuteronų parapija rugsėjo 7-8 d. minėjo savo bažnyčios 125–tąjį jubiliejų. Šventinių renginių metu atidaryta Nidos ev. liuteronų bendruomenės retrospekcinė paroda, vyko diskusijos apie bažnyčios praeitį ir dabartį.

Pašyšių bendruomenės namus pašventino vyskupas M. Sabutis

Liepos 6 dieną Pašyšių bendruomenei buvo džiugi diena. Baigus įgyvendinti vietos projektą ,,Bendruomenės namai visiems ir kiekvienam“ gausus būrys žmonių rinkosi į Pašyšių bendruomenės namų iškilmingą atidarymo ceremoniją. Kaip paukščiams reikia lizdų, taip žmogui – namų. Nuo šiol bendruomenė gali džiaugtis savais namais.

Palangoje skambėjo Giesmių giesmelė

Gegužės 11 d. (antrąjį gegužės šeštadienį) į Palangos ev. liuteronų bažnyčią sugužėjo Lietuvos ir Latvijos evangeliškų bažnyčių vaikų ir mokyklinio amžiaus jaunimo kolektyvai bei solistai.

Ne dėl šlovės ir išgarsėjimo - Martyną Mažvydą prisimenant

Prieš 450 su viršum metų didysis mūsų tėvynainis Martynas Mažvydas, dar net nebaigęs universitetinių studijų, tačiau, atsiliepdamas į kunigaikščio Albrechto paskatinimą, su jaunatvišku užsidegimu ir pilnu atsidavimu triūsė prie pirmosios lietuviškos knygos rengimo. Šis taurus Lietuvos vyras giliai suprato, kokios milžiniškos, tiksliau epochinės, reikšmės tai darbas. Vakarų pasaulis nuo to laiko, kai Mainco metalo dirbinių gamintojas bei spaudos technologijos kūrėjas Johanas Gutenbergas 1455 metais išspausdino pirmąją spausdintą knygą - Bibliją, jau visą šimtmetį gaivinosi spausdintu žodžiu, nes tai palengvino ir bažnyčios reformacijos siekį Dievo žodį skelbti gimtąja kalba.

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis