Šventės, jubiliejai

Naujieji Viešpaties metai pasitikti Jurbarke

„Kaip motina guodžia savo sūnų, taip aš paguosiu jus“ (Iz 66,13a), – ši per pranašą Izaiją mums Dievo pažadą liudijanti Biblijos eilutė lydės visus 2016-uosius.

Naujų Viešpaties metų bendros pamaldos – viena iš keturių kasmetinių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios bendrų švenčių, į kurią iš visos Lietuvos susirenka dvasininkai, parapijų tarybų atstovai bei kiti parapijiečiai, – šiemet surengtos Jurbarko Kristijono Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčioje sausio 2 d.

Vilniaus ev. liuteronų restauruotos bažnyčios dvidešimtmetis

Vilniaus evangelikų liuteronų parapija, Vokiečių gatvėje veikianti nuo 1555 m., šiemet mini net keletą prasmingų sukakčių. Iškilmingiausiai nuspręsta paminėti atsikūrusios parapijos restauruotos bažnyčios pašventinimo 20-mečio jubiliejų. Lapkričio 19-oji – pirmojo atsikuriančios parapijos susiėjimo ir lygiai po septynerių metų įvykusio bažnyčios pašventinimo data – yra paskelbta Vilniaus parapijos diena. Šiemet artimiausias sekmadienis, lapkričio 22 d., sutapo ir su Amžinybės – mirusiųjų prisiminimo – švente.

Pagėgiuose ordinuotas naujas kunigas

Pagėgių evangelikų liuteronų bažnyčioje lapkričio 7 d. vyko ypatinga šventė: kunigo tarnystei ordinuotas diakonas Gediminas Kleinas. Ordinacijai vadovavo LELB vyskupas Mindaugas Sabutis, asistuojamas kunigų Remigijaus Šemeklio ir Ričardo Dokšo. Drauge su jais pamaldų liturgijai vadovavo kunigai dr. Darius Petkūnas, Mindaugas Kairys, Valdas Miliauskas ir Karolis Skausmenis. Šventinėse pamaldose naująjį kunigą sveikino Pagėgių R. katalikų Šv. Kryžiaus parapijos klebonas Vytautas Gedvainis, LR Seimo vicepirmininkas Kęstas Komskis, Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis, gretimų parapijų atstovai.

Reformacijos šventės pamaldos Batakiuose

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia Reformacijos šventės pamaldas švenčia kasmet vis kitoje parapijoje. Šiemet šventinės pamaldos vyko Batakių ev. liuteronų bažnyčioje, kuri mini 130 metų jubiliejų.

Bažnyčios jubiliejus Sartininkuose

Sartininkų evangelikų liuteronų bažnyčiai šiemet sukako 80 metų. Jubiliejus paminėtas antrąjį spalio sekmadienį. Bažnyčia, o kartu ir visa parapija, sulaukė daug svečių. Dalyvavo žmonės, kuriems ši vieta brangi. Atvyko tie, kurie kadaise čia gyveno, buvo pakrikštyti, konfirmuoti, sutuokti.

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis