Kelionės, vizitai

Piligriminė kelionė į Bauskę

Rasma Vasiliūnienė ir Zenta Paļulone

2011 Spalio mėn. 15 d.

Akmeniškių liepos 10-sios rytą Bauskėje (Latvija) jau laukė. Visus atvykusiuosius Akmenės rajono latvių draugijos „Sakta“ („Sagė“) narius ir Alkiškių evangelikų liuteronų bažnyčios parapijiečius prie Bauskės Šventosios Dvasios evangelikų liuteronų bažnyčios durų sutiko šios parapijos kunigas Aivars Siliņš ir parapijos tarybos pirmininkas Guntis Macpans.

1591-1594 metais statytoje Bauskės Šv. Dvasios bažnyčioje pamaldas laikė šios šventovės kunigas Aivars Siliņš ir Alkiškių evangelikų liuteronų parapijos kunigas Juozas Mišeikis, specialiai šioms pamaldoms atvykęs iš Tauragės. Abu kunigai labai nuoširdžiai meldėsi. Pamaldose buvo ir Latvijos evangelikų liuteronų bažnyčios laikraščio „Svētdienas Rīts“ („Sekmadienio rytas“) redaktorė Inga Reča, fotografė Ingrīda Briede bei gausus būrys maldininkų iš įvairių Latvijos vietovių (Rygos, Saulkrastų ir kt.). Alkiškių kunigas J. Mišeikis susirinkusiems bažnyčioje tarė sveikinimo žodžius lietuviškai, kunigo sveikinimą į latvių kalbą išvertė V. Bogavičius.

Po šventinių pamaldų, kurios truko dvi valandas, Bauskės kunigas Aivars Siliņš svečiams iš Lietuvos ir Latvijos surengė ekskursiją po kultūros paveldo objektu paskelbtą jo aptarnaujamą bažnyčią. Dabartinėje bažnyčioje išlikęs 1861 m. altorius, 1762 m. sakykla, 1766 m. vargonai. Visus sužavėjo XVII a. šviestuvai, puošnūs suolai (ant vieno puikuojasi Bauskės miesto herbas). Bauskės bažnyčioje dėmesį patraukia joje sukauptos antkapių plokštės ir epitafijos. Vienoje plokštėje perskaitėme Pirmajame pasauliniame kare žuvusių parapijiečių pavardes. Bauskės bažnyčios vargonai – vieni puošniausių visoje Žiemgalos žemėje. Pamaldų metu sužavėjo šiuo instrumentu atliekama muzika. Tačiau išgirdome tik dalį Bauskės bažnyčios vargonų muzikos spalvų, nes instrumentas, beje, pirmasis toks pagamintas latvių meistro, išlikęs iki šiol, yra restauruojamas.

Pasibaigus įdomiai ekskursijai, liepos šventadienio vidurdienį Bauskės parapijos tarybos aktyvistė Zenta Paļulone Alkiškių parapijos tarybos pirmininkei Rasmai Vasiliūnienei įteikė mirą – augalą, žinomą tiek iš Senojo, tiek iš Naujojo Testamentų. Bauskės parapijiečiai su mėnraščio „Svētdienas Rīts“ žurnalistėmis apsikeitė atminimo dovanėlėmis. Vėliau visi karštą sekmadienio popietę bažnyčios šventoriuje atsigaivino gardžiais šaltibarščiais.

Aplankę erdvius Bauskės parapijos namus (viename kambaryje kabo Latvijos evangelikų liuteronų arkivyskupo, kunigavusio ir Bauskėje, portretas), akmeniškiai nuvažiavo prie Bauskės pilies, Livonijos ordino tvirtovės, liekanų (išlikusios iš XV a.) ir Kuršo hercogo rezidencijos (XVI-XVII a.).

Teigiamų įspūdžių akmeniškiai patyrė apžiūrėję Bauskėje įrengtą automobilių ekspoziciją ir garsiąją Rundalės pilį bei prie jos želiantį sodą.

 

Valdas Bogavičius

Nuotraukos Ingos Rečos

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2011 Nr.8-9

 

 

Rasma Vasiliūnienė ir Zenta Paļulone

Bauskės bažnyčios XIX a. altorius

Kunigas Aivars Siliņš svečiams pristato Bauskės parapiją

Alkiškių ev. liuteronų parapijos kunigas Juozas Mišeikis ir Bauskės ev. liuteronų parapijos kunigas dekanas Aivars Siliņš