Kelionės, vizitai

Klimato kaita jaunų krikščionių akimis

2010 Lapkričio mėn. 28 d.

2010 m. rugsėjo 12-18 dienomis Strasbūre, Prancūzijoje, vyko konferencija, skirta sparčiai besikeičiančio klimato klausimams iškelti-suvokti-aptarti. Šią konferenciją drauge organizavo Pasaulio studentų krikščionių federacija (WSCF) bei Ekumeninė Europos jaunimo taryba (EYCE), padedamos Europos Tarybos. Dėl šios priežasties konferencija vyko Europos jaunimo centro patalpose Strasbūre. Vilniaus akademinio ev. liuteronų jaunimo draugijos dėka Lietuvai konferencijoje atstovavo Živilė Turlaitė ir Vydmantas Čiburas, o Pasaulio studentų krikščionių federacijos Europos regioninio komiteto atstovė Vaida Kriščiūnaitė buvo tarptautinės konferencijos organizatorių komandos narė.

Temos pavadinimas, kurį net sunkoka išversti į lietuvių kalbą – „Klimato teisingumas dabar“ („Climate Justice Now“) gan aiškiai atskleidė organizatorių keliamus tikslus – šviesti jaunus žmones, jaunimo organizacijų lyderius apie klimato kaitos lemiamas problemas ir paskatinti imtis veiksmų tuoj pat!!!

Lietuvoje mes šios problemos dar nejaučiame, mums dar nesuvokiama, kad dėl klimato kaitos apsemiamos ištisos salos, žmonės praranda namus, neturi pakankamai gėlo vandens ir gyvena ant skurdo ribos, griūva jų kasdienybė, buitis bei gyvenimas. Tačiau šių žinių trūkumas būdingas ne tik mūsų tautai, tai būdinga beveik visai sparčiai modernėjančiai pasaulio visuomenei, kurios vis didėjančių poreikių skatinamas vartotojiškumas ragina didinti gamybą, kuri tiesiogiai įtakoja klimato kaitos fenomeną.

Į konferenciją sugužėjo dalyviai iš aštuoniolikos valstybių. Buvo labai įdomu stebėti, kaip skirtingų pažiūrų dalyviai bando užmegzti dialogą, ieško bendrų problemos sprendimo būdų, dalijasi savo patirtimi ir idėjomis.

Konferencijos programą galima suskirstyti į kelias dalis – iš ryto dalyviai rinkdavosi bendrai maldai, po to prasidėdavo teminė programos dalis, o vakarais vykdavo įvairi kultūrinė-socialinė programa, kuri leido dalyviams labiau pažinti ne tik vieniems kitus, bet ir daugiau sužinoti apie skirtingas kultūras bei tradicijas. Tai buvo galima padaryti per tarpkultūrinį vakarėlį, filmų peržiūros vakarus, „žaliąjį“ vakarėlį bei per popietės išvyką į Strasbūro centrą.

Teminę programos dalį sudarė keletas komponentų – dalyviai buvo skatinami klausytis paskaitų, dalytis idėjomis, kūrybiškai žvelgti į galimus problemos sprendimus ir perspektyvas. Paskaitas skaitė Pasaulio Bažnyčių Tarybos (WCC) atstovas iš Suomijos IIkka Sipilainen, kuris pasakojo apie tai, kaip bažnyčia, kaip institucija, gali prisidėti prie visuomenės švietimo ir „žalesnio“ gyvenimo skatinimo. Taip pat idėjomis dalijosi Europos bažnyčių konferencijos (CEC) atstovas bei Europos krikščionių aplinkosaugos tinklo (ESEN) sekretorius kun. dr. Peter Pavlovic bei San Francisko (JAV) universiteto dėstytojas dr. Cosmin Corendea, pastarasis į klimato kaitos problemą padėjo pažvelgti iš teisinės perspektyvos.

Konferencijos pabaigoje dalyviai paskelbė pareiškimą. Jame akcentuojama, kad mes, krikščioniška bendruomenė, turime prisidėti prie to, kad mūsų visuomenė būtų ugdoma atsakinga, suvokianti esamą padėtį, ir imtųsi veiksmų, padedančių pakeisti savo milžiniškus vartotojiškus įpročius jau dabar pat!!! Šis pareiškimas bus pristatytas lapkričio mėnesį Budapešte vyksiančiame forume, kurį organizuoja Europos bažnyčių konferencija.

Dalyvių aktyvumas, entuziazmas ir noras pradėti gyventi labiau „gamtai draugišką“ gyvenimą suteikė vilties, kad įgytas žinias jie parveš į savo bendruomenes bei pritaikys savo kasdieniame gyvenime.

Žinoma, klimato pasikeitimų mes taip staiga nesustabdysime, taip pat aišku, kad dėl to nukentės milijonai ar net milijardai žmonių, bet aišku ir tai, kad mes galime prisidėti prie to, kad šią gamtos tragediją išgyvenantys žmonės jaustų pasaulio visuomenės palaikymą, paramą bei norą prisidėti prie šios, pastaruoju metu vis labiau progresuojančios, stichijos tramdymo.

Vaida Kriščiūnaitė

„Lietuvos evangelikų kelias“ 2010 Nr.1