Aktualu

Dvi šventės Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčioje

2012 Liepos mėn. 13 d.

Birželio 17 d. į Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčią skubėjo gausus būrys parapijiečių ir svečių. Vyko konfirmacijos ir kunigo Reincholdo Moro 30 kunigavimo metų sukakties minėjimo pamaldos, kurias vedė kunigai Reincholdas Moras, Romualdas Liachavičius ir vyskupas Mindaugas Sabutis. Pamaldų metu grojo parapijos pučiamųjų instrumentų orkestras, skambėjo jaunimo ansamblio „Gloria“ giesmės.

„Konfirmacijos apeigos Evangeliškoje Bažnyčioje atsiranda Pietizmo įtakoje, Špenerio, ypač Frankės mokyme Vokietijoje. Prūsijos karalius iš Halės apie 1719 m. įvedė Prūsijos žemėse konfirmacijos apeigas. Tai buvo siejama su atsivertimo patvirtinimu. Į [Didžiąją] Lietuvą konfirmacijos apeigos ateina su 1832 m. Didžiosios Agendos (Liturgo apeiginė knyga) atsiradimu. Per konfirmacijos pamaldas viešai išpažįstamas tikėjimas, pakartojama Krikšto Sandora, kunigas laimina suklupusius prie altoriaus konfirmantus. Jie tampa pilnateisiais parapijos nariais.“-Reincholdas Moras (Klaipėdos ev. liuteronų parapijos leidinys, nr. 2 (2012)).

Šį gražų sekmadienį buvo konfirmuota 16 jaunų parapijiečių: Radvilė Būgaitė, Emilija Damažeckaitė, Julija Gerkytė, Auksė Pakalniškytė, Kristina Savickytė, Domantas ir Jonas Dovidaičiai, Tautvydas Kupris, Modestas Misevičius, Simas Norvilas, Edvardas ir Eligijus Nejai, Karolis Savickis, Mark Saprikin, Julius Vitkus ir Paulius Vilimas.

1981 m. birželio 14 d. įvestas į diakonus, o 1982 m. birželio 13 d. Klaipėdoje ordinuotas kunigu-diakonu, šiemet kunigas Reincholdas Moras mini 30 kunigavimo metų sukaktį. „Manau, kad kunigystė yra daugiau nei profesija, diplomas ar panašiai. Kunigo tarnystė - tai didžiulė atsakomybė, pareiga, didžiulis pašaukimas, pasišventimas. Manau, kad visų pirma kunigui reikia asmeninio ryšio su pačiu Dievu, kaip ir kiekvienam krikščioniui, tačiau kunigui ypatingai. Tu gali pavargti, pasilpti, pritrūkti jėgų, išminties, bet jei tu būsi neteisingame ryšyje su Dievu, tai veidmainiausi. Žodis, kurį skelbi, turi eiti iš širdies. Jei širdis neturi ramybės, yra apsunkinta, jei pirmoj vietoj nėra Dievo Žodis ir Viešpats, tai neperteiksi ir nepaskelbsi Jo. Aišku, atlaikysi pamaldas, pasakysi pamokslą, tačiau ar tai pasieks žmonių širdis? Kai gyvenime būna sunku pamokslauti ar tarnauti, reikia atitrūkti nuo visko, pabūti su Dievu. Kunigas yra vedlys bažnyčioje, moko žmones eiti link Kristaus, jis yra Dievo ir žmonių tarnas, tačiau visų pirma turi būti Dievo avelė,“ - kalbėjo R. Moras.

Pamaldų pabaigoje konfirmantus pasveikinti skubėjo ne tik parapijos taryba ir jaunimas, bet ir vaikų choras, atlikdamas giesmelę. Kunigas R. Moras taip pat sulaukė sveikinimų iš parapijos tarybos, vyskupo, konfirmantų tėvelių, o jaunimo ansamblis „Gloria“ padovanojo giesmę.

Marta Karaliutė

„Lietuvos evangelikų kelias“ 2012 Nr.6