Aktualu

Dvi šventės Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčioje

Birželio 17 d. į Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčią skubėjo gausus būrys parapijiečių ir svečių. Vyko konfirmacijos ir kunigo Reincholdo Moro 30 kunigavimo metų sukakties minėjimo pamaldos, kurias vedė kunigai Reincholdas Moras, Romualdas Liachavičius ir vyskupas Mindaugas Sabutis. Pamaldų metu grojo parapijos pučiamųjų instrumentų orkestras, skambėjo jaunimo ansamblio „Gloria“ giesmės.

Šakių parapijos gyvosios istorijos sugrįžimas

Birželio 8-10 dienomis mūsų krašte viešėjo Gelgaudiškio dvaro šeimininkų Prūsijos baronų von Keudell palikuonys – von Hülsen giminės atstovai. Šakių evangelikų liuteronų klebono Virginijaus Kelerto kvietimu jie atvyko prisiliesti prie tų laikų, kai Gelgaudiškio valda, užimanti 22 000 margų žemės, priklausė net keturioms von Keudell’ių kartoms. Paskutinieji savininkai Franz von Keudell ir Marlene von Sanden buvo jų proseneliai.

Projektas „Otto Bartning in Europa“ jau Sudarge

Prof. dr. Otto Bartning (1883-1959) 1953 m. suprojektuota bažnyčia buvo pastatyta Visbeke (Vokietija) ir tarnavo ten iki 1996 m. Tai viena iš šio architekto suprojektuotų 33 vadinamųjų „Kančios“ bažnyčių. 1995 m. partnerinius ryšius su Visbeko parapija užmezgė kunigė Tamara Kelerytė-Schmidt, kuri su kunigu Wilfriedu Scheueriu 1996 m. kovo 3 d. Visbeke, po paskutinių pamaldų dabar jau Sudarge stovinčioje bažnyčioje, išnešė altoriaus kryžių, kaip bažnyčios perdavimo Lietuvai ženklą. 1996 m., kunigo Virginijaus Kelerto iniciatyva, bažnytėlė buvo demontuota, parvežta į Lietuvą, o po metų pastatyta Sudarge, pavadinta Emauso vardu, 1997 m. rugpjūčio 17 d. iškilmingai pašventinta ir stovi iki šiol. Šįmet bus švenčiamas šios bažnyčios pašventinimo Sudarge 15 metų jubiliejus.

Paroda, kurią įkvėpė peršautas krucifiksas

Kintuose atidaryta paroda „Mažosios Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčių genocidas sovietiniu laikotarpiu“. Jai parinkta netradicinė vieta: norint su šia paroda susipažinti – teks užkopti į evangelikų liuteronų bažnyčios palėpę. Neseniai ši patalpa taip pat atgimė naujam gyvenimui.

Europos dienos šventė Tauragėje

Gegužės 9-oji – Europos diena, kuri minima visose Europos valstybėse. Europos dienos šventė vyko ir Tauragėje – Martyno Mažvydo skvere – šalia Tauragės M. Mažvydo evangelikų liuteronų bažnyčios. Šių metų Europos dienos šventė buvo skirta Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metams paminėti.

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis