Skirsnemunės - Žvyrių parapija

Draugystės koncertas Skirsnemunėje

Rugpjūčio 21 d., sekmadienį, Skirsnemunės evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko chorinės muzikos koncertas „Susitikimai dainoje“, kuriame dalyvavo Vokietijos Reino-Pfalco žemės vyrų choras (vadovė Alvina Gavėnaitė-Reiss) ir Jurbarko kultūros centro moterų choras „Lelija“ (vadovė Dalė Jonušauskienė).

Jaunimo seminaras Skirsnemunėje

„Amžina meile aš pamilau tave, todėl nesiliauju tau reikštis ištikimąja meile“ (Jeremijo 31,3).

Gegužės13-15 dienomis jaunimas iš įvairių parapijų gausiai rinkosi Skirsnemunės ev. liuteronų parapijoje į antrąjį LELB JC jaunimo vadovų seminarą. Seminaro tema „Dievo meilė“.

„Giesmių giesmelė“ Skirsnemunėje

Maloniai susitikome su “Vorusnėlės” jaunimu Skirsnemunėje Lietuvos evangelikų giesmių šventėje “Giesmių Giesmelė”.