Rukų parapija

Plaškių bažnyčiai dengiamas laikinas stogas

Nežiūrint blogo oro nuo pirmadienio, spalio 1 d., Plaškių bažnyčios atkūrimo bendrijos nariai, vadovaujami iš Vokietijos atvykusio draugijos nario inžinieriaus Bernhard Rosenberg, laikina danga dengia bažnyčios stogą.

Rukų bažnyčioje nuo šiol melsis ir Romos katalikų parapija

Atrestauruotoje Rukų liuteronų bažnyčioje nuo šiol melsis ir Romos katalikų parapijos tikintieji. Ekumeninė bendrystė Rukuose nėra naujas dalykas. Paradoksalu, bet sovietmetyje šioje liuteronų bažnyčioje Religijų Reikalų Taryba leido melstis Romos katalikų parapijai, kai tuo tarpu ši bažnyčios kontrolės įstaiga atsisakė įregistruoti liuteronų parapiją. Šaliai atgavus nepriklausomybę bažnyčia buvo grąžinta jos teisėtiems savininkams - atsikūrusiai liuteronų parapijai. Maldos namuose toliau kartu meldėsi abiejų konfesijų tikintieji, kol daugiau nei prieš dešimtmetį bažnyčią nuniokojo gaisras. Po trumpos pertraukos liuteronų parapija vėl parodė meilę Kristuje ir atvėrė duris Romos katalikų parapijai. Rajono savivaldybė savo ruožtu padėjo atrestauruoti bažnyčios vidų.

Senoji bažnyčia kyla naujam gyvenimui

Šių metų pabaigoje prieš 135 metus pastatytoje bažnyčioje vėl melsis tikintieji. Pagal pasirašytą dviejų religinių koncesijų nekilnojamojo turto panaudos sutartį ja naudosis ir evangelikai liuteronai ir katalikai.