Plikių parapija

Plikiuose paminėtas kun. Liudviko Fetingio jubiliejus

Lapkričio 13 d. Plikių, Dovilų ir Gargždų evangelikų liuteronų parapijų kunigas Liudvikas Fetingis atšventė 70 metų jubiliejų. Tą dieną pamaldas Plikių ev. liuteronų bažnyčioje laikė kunigas Mindaugas Žilinskis. Per pamokslą jis kalbėjo apie tai, kaip kun. L. Fetingis įkvepia stiprybės šlovinti Dievą. Paminėjo, kad per savo didelį pasiryžimą L. Fetingis gavo leidimą dirbti kunigu. 1976 m. jis buvo įšventintas ir pradėjo kunigo tarnystę Plikių parapijoje.

Plikių parapijoje įvestas naujas diakonas

Balandžio 19 d. Plikių evangelikų. liuteronų bažnyčioje įvyko graži šventė – diakono tarnystėn įvestas teologijos bakalauras Andrius Stakelis. Šventines pamaldas vedė vyskupas Mindaugas Sabutis, asistuojant kunigui Liudvikui Fetingiui bei kun. dr. Dariui Petkūnui.

„Berželiui“ suėjo 10 metų

2004 m. rugsėjo 19 dieną Plikių ir Dovilų parapijos šventė savo choro bei orkestro „Berželis“ 10-ties metų sukaktį.

Giedorėlių šventė Plikiuose

2004 metų gegužės 8 dieną gausus vaikų ir jaunimo būrys susirinko į „Giesmių giesmelę“ Plikių evangelikų liuteronų parapijoje.

“Žaibas” nušvietė Klaipėdos rajono padangę

Nedidelė Plikių evangelikų liuteronų parapija netikėtai išgarsėjo Klaipėdos rajone dėka savo krepšinio komandos „Žaibas”.