Kėdainių parapija

Penkios kun. Pauliaus Tittelbacho gyvenimo epochos

Kėdainių miesto evangelikų liuteronų kunigas Paulius Tittelbachas buvo garsus ne tik savo parapijoje – jis buvo gerai pažįstamas visų tikėjimų Lietuvos žmonėms. Šios išskirtinės asmenybės nuomonės turėjo paisyti visi kunigo pergyventi politiniai režimai.

Kėdainius aplankė paskutinio prieškario kunigo palikuonys

Vasarai baigiantis Kėdainių ev. liuteronų bažnyčią aplankė netikėti svečiai – pamatyti senelių krašto iš Vokietijos atvyko paskutiniojo prieškario parapijos kunigo Pauliaus Tittelbacho vaikaitis Albertas Poensgenas su sūnumi. Kėdainiuose kun. P. Tittelbachas tarnavo daugiau nei dvidešimt metų, prieš tai buvo kunigavęs ir Vilniuje, kur 1916 m. Kuršo konsistorijos paskirtas dekanu (probstu). Pirmosios sovietinės okupacijos metais repatrijavęs į Vokietiją, Paulius Tittelbachas buvo vienas iš nedaugelio kunigų, kurie karo metu sugrįžo į Lietuvą. Su paskutiniais parapijiečiais kunigas vėl pasitraukė į Vokietiją 1944 m., prie Kėdainių artėjant sovietų kariuomenei. Ir būdamas garbaus amžiaus (g. 1865 11 23) po karo P. Tittelbachas dar kunigavo Flegesseno parapijoje, Žemutinėje Saksonijoje. Prieš ketverius metus šioje parapijoje gan netikėtai apsilankė dabartinis Kėdainių ev. liuteronų parapijos kunigas Arvydas Malinauskas, viešėdamas kaimyninėje Hachmiuleno (Hachmühlen) parapijoje, kuri prieš kelerius metus buvo užmezgusi ryšius su Kėdainiais.

Bendra malda – žingsnis į vienybę

Sekmadienį, sausio 29-ąją, į Kėdainių šv. Juozapo R. katalikų parapijos bažnyčią pamaldoms rinkosi ne tik katalikai, bet ir evangelikai liuteronai bei evangelikai reformatai. Mūsų mieste po ilgokos pertraukos vykusiose ekumeninėse pamaldose bendrai maldai susivienijo skirtingų tradicinių krikščioniškų konfesijų atstovai.

Vilniaus parapijos išvyka į Kėdainius

Spalio 18 d., sekmadienį, gausus būrys Vilniaus parapijiečių, drauge su antruoju parapijos kunigu Ričardu Dokšu, viešėjo Kėdainiuose. Kartu vyko ir LTV laidos „Kelias“ kūrybinė grupė (red. Ina Drąsutienė).

Europinio garso evangelikas liuteronas iš Kėdainių

Nuo šiol kėdainiečių ir miesto svečių žvilgsniai užklius už memorialinės lentos, pritvirtintos ant Šviesiosios gimnazijos sienos. Užrašas lentoje, atidengtoje gruodžio 13-ąją, skelbia, kad šioje mokslo įstaigoje dėstė garsusis Adomas Freitagas – iškili XVII amžiaus asmenybė, didiko Jonušo Radvilos amžininkas, profesorius, karo inžinierius, filosofijos ir medicinos mokslų daktaras.