Apklausų archyvas

Interneto puslapis

Ko tikitės iš naujosios interneto svetainės?

Daugiau parapijų naujienų
54.45%
Daugiau straipsnių religijos tema
23.97%
Patogesnio diskusijų forumo
6.51%
Interaktyvumo
8.22%
Kita
6.85%

Jūsų nuomonė

Kurio bažnytinio vasaros renginio šiemet laukiu labiausiai?

Vanagų stovyklos
33.33%
Batakių stovyklos
11.49%
BIEN festivalio Klaipėdoje
10.34%
Būtingės stovyklos
24.14%
Kita
20.69%

Jūsų nuomonė

LELB suaugusiųjų švietimo seminarų ciklas 2010-2011

Būtinai dalyvausiu
41.51%
Norėčiau, bet nežinau, ar galėsiu dalyvauti
22.64%
Dalyvausiu tik kai vyks mano parapijoje
18.87%
Turbūt nedalyvausiu
7.55%
O kam to reikia?
9.43%

Jūsų nuomonė

LELB laikraštis Lietuvos Evangelikų Kelias

nekantriai laukiu ir skaitau kiekvieną numerį
53.16%
kartais nusiperku
12.66%
atsitiktinai radęs pavartau
13.92%
neteko matyti
18.99%
laikraščių nei knygų neskaitau
1.27%

Jūsų nuomonė

Su savo bendruomenės žmonėmis dažniausiai kalbuosi:

įvairiomis tikėjimo temomis
21.28%
apie bažnyčios/parapijos reikalus
40.43%
apie parapijiečių gyvenimą
8.51%
apie tai, ką birželio mėnesį spręs Sinodas
10.64%
nesikalbu, po pamaldų skubu savais reikalais
19.15%

Jūsų nuomonė

Savo 2 % pajamų mokesčio paramai skiriu:

LELB Konsistorijai
9.8%
Savo parapijai
70.59%
Vienai iš bažnytinių organizacijų („Sandorai“, LEBMS, VšĮ „Augustana“ ar kt.)
7.84%
Kitoms visuomeninėms organizacijoms (Biblijos draugijai, Reformacijos draugijai ar kt.)
3.92%
Kitiems paramos gavėjams
7.84%

Jūsų nuomonė

Apie tai, kas vyksta mūsų bažnyčioje, dažniausiai sužinau iš:

Bažnyčios interneto svetainės www.liuteronai.lt
40.3%
Savo parapijos tinklalapio
7.46%
Laikraščio „Lietuvos evangelikų kelias“
20.9%
Per pamaldas iš kunigo ar kitų parapijiečių
29.85%
Bažnyčios renginiais nesidomiu
1.49%