Dvasininkai

Kun. dr. Valdas Aušra

Pareigos: Kunigas

Gimė: 1962.04.01 Klaipėdoje

Ordinuotas: 1994.07.03 Šilutėje

Aptarnauja: Ziono Lietuvių evangelikų liuteronų parapiją Čikagoje

Kontaktai:

9000 S. Menard Avenue

Oak Lawn, IL 60453

Tel: (708) 422-1433; fax: (708) 422-1485

Tel. namų (773) 238-1746;

El. paštas: zionlithlutheran@aol.com; valdasa@hotmail.com