Naujienos

„Šaukianti tobulėti, atleidžianti ir gailestinga, kovojanti amžinoji Krikščioniškoji Bažnyčia“

Šilutės Martyno Liuterio bažnyčiai - 80

EDITA VAŠKAITYTĖ

„Taip, Šilutės bažnyčia toli prašoko vienos parapijos maldos namų reikmes: tai buvo apibendrinta liuteroniško tikėjimo šventovė, įkūnijusi šio tikėjimo (ar net apskritai religijos) esmę, jos praeitį, dabartį ir ateitį, tai buvo šaukianti tobulėti, atleidžianti ir gailestinga, kovojanti amžinoji Krikščioniškoji Bažnyčia.“ – rašė Albertas Juška.

Po aštuoniasdešimties metų, kaip ir pirmųjų Šilutės Martyno Liuterio bažnyčios iškilmingųjų pamaldų metu, vėl šventiškai gaudė vargonai, giedojo chorai, grojo pučiamųjų orkestras. Šilutės parapijiečiai 2006 metų rugsėjo 16-ąją minėjo jų bažnyčios pastatymo 80 metų jubiliejų.

Bažnyčia gyva žmonių širdyse

1926 metų spalio 10 dieną Šilutės evangelikų liuteronų tikintieji pirmą kartą įžengė į naujuosius savo maldos namus. Data pasirinkta neatsitiktinai – spalio 10-oji – evangelikų liuteronų tikėjimo pradininko Martyno Liuterio gimimo diena. Ne atsitiktinai naujajai bažnyčiai buvo suteiktas Martyno Liuterio vardas.
Šilutės evangelikų liuteronų tikintieji daug kam turi būti dekingi už tai, jog turi gražią ir ypatingą bažnyčią: bažnyčios 50 m aukščio bokšte pakabinti trys varpai, iš kurių didysis sveria toną ir 300 kg, vidutinysis 620 ir mažasis 350 kg. Bažnyčios bokšto laikrodis - didžiausias Lietuvoje: jo ciferblato skersmuo 2,5 m, didžioji rodyklė 1,10, mažoji - 0,80 m ilgio. Dievo palaimos dėka unikali Martyno Liuterio bažnyčia išliko per II pasaulinį karą.
Per ašnuoniasdešimtąsias jubiliejines pamaldas galbūt viskas atrodė taip pat, kaip ir per pirmąsias. Tik galbūt po 80 metų bažnyčios freskų spalvos nebe tokios ryškios, suoluose nesėdi 700 tikinčiųjų ir nebėra to įspūdingo 5 500 Šilutės parapijiečių skaičiaus, tačiau 2006 metų rugsėjo 16-ąją dieną buvo matyti, jog Martyno Liuterio bažnyčia graži ir gyva atėjusių ją pasveikinti žmonių veiduose ir širdyse.

Pasiruošimas užtruko keletą mėnesių

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis po šventinių pamaldų.

Aštuoniasdešimtmečio šventinėms pamaldoms buvo ruoštasi keletą mėnesių. Parapijos kunigas Remigijus Šemeklis drauge su parapijos Tarybos nariais ir parapijiečiais siuntė kvietimus tikintiesiems į Vokietiją, Švediją, įvairias lietuviškas parapijas. Šilutiškiai ragino atvykti svečius į šventę ir būti drauge tokią džiaugsmingą dieną.
Šilutės bažnyčioje atlikti remonto darbai: atnaujintas prieangis – naujai nutinkuotos sienos, lubos, perdažytos grindys, taip pat perlakuotas altorius bei sienos prie jo. Bažnyčios remontui lėšų skyrė Šilutės rajono savivaldybė. Po remonto parapijiečiai gausiai susirinko puošti bažnyčią šventinėms pamaldoms. Ruošiantis bažnyčios jubiliejui atlikta didelių darbų, tačiau Šilutės tikintieji savo maldomis bei nuoširdžia pagalba taip pat prilygo šiems dideliems darbams.

Trys valandos neprailgo

Kunigas Remigijus Šemeklis parapijiečiams ir svečiams pasakoja Martyno Liuterio bažnyčios istoriją.

Rugsėjo 16-osios rytą įvyko šventinės Šilutės Martyno Liuterio bažnyčios pastatymo pamaldos. Parapijos kunigą – kleboną Remigijų Šemeklį bei Šilutės parapijiečius pasveikinti atvyko Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, kunigai Liudas Fetingis, Mindaugas Žilinskis, Saulius Varanavičius, Mindaugas Kairys, bei kunigas iš Vokietijos Uwe Haberland.
Šventinės pamaldos prasidėjo iškilminga Šilutės, Pagėgių, vokiečių bendrijos „Heide“ chorų, Šilutės parapijos merginų ansamblio bei Šilutės parapijos pučiamųjų orkestro jungtine giesme „Padangės giria“. Pamaldų metu giedojo Šilutės parapijos choras (vad. V. Matulis), vokiečių bendrijos choras „Heide“ (vad. V. Matulis), Šilutės parapijos merginų ansamblis (vad. E. Vaškaitytė), grojo Šilutės parapijos pučiamųjų orkestras (vad. G. Raila). Šventinių pamaldų metu giesmes grojo vargonininkas iš Vokietijos Joachim Vetter. Pamaldos truko beveik tris valandas, tačiau pasak parapijiečių ir svečių – neprailgo.

Sulaukė daug sveikinimų

Pamokslą sakė Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis. Sveikinimo žodį tarė kun. L. Fetingis, kun. M. Žilinskis su žmona Laura Šakurskyte-Žilinskiene, kun.U. Haberland, Šilutės rajono meras Arvydas Jakas.
Šilutės parapijiečius su jų maldos namų jubiliejumi pasveikinti atvyko tikintieji iš Vokietijos miesto Rostoko su kunige Dorothea Strube, Švedijos Ovensjö parapijos tarybos nariai, Klaipėdos bei Pagėgių parapijiečiai. Kunigas R. Šemeklis perskaitė gautus sveikinimus nuo buvusio parapijos kunigo Ernsto Rogos iš Vokietijos, kun. R. Richter iš Schönhauseno (Vokietija), kun. F.G. Winckler (Vokietija). Šventėje dalyvavo ir pirmojo parapijos kunigo T. Eicke anūkė Brigitte Rottewald, atvežusi jo nuotraukų.
Po šventinių pamaldų kunigai, svečiai bei parapijiečiai drauge pietavo, dėkojo Dievui už gražią šventę. Po pietų bažnyčioje koncertavo svečiai iš Vokietijos: Heidi Vetter (sopranas) ir vargonininkas Joachim Vetter. Po koncerto Šilutės muziejus pristatė parodą, skirtą bažnyčios jubiliejui. Vėliau vyko susitikimas su Šilutės Martyno Liuterio bažnyčios freskų autoriaus R. Pfeifferio anūku Wolfgangu Pfeifferiu.
Galbūt po įtempto pasiruošimo bažnyčios jubiliejui parapijiečiai lengviau atsipūtė, tačiau jų darbas nebuvo bergždžias – įvyko labai graži šventė, kuri ilgai išliks parapijiečių bei šventėje dalyvavusių svečių atmintyje.