Bažnytinės organizacijos

Všį "Augustana"

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorija 2008 m. pabaigoje įsteigė viešąją įstaigą „Augustana“, kad ji galėtų atlikti konsistorijos leidybinius, ūkinius ir organizacinius darbus.

Konkretūs „Augustanos“ vykdomi darbai:

Leidžiamas „Lietuvos evangelikų kelias“ – projekto vadovas Kęstutis Pulokas.

Pagal Kultūros fondo gautas tikslines lėšas įvykdytas projektas „Liuteronų kapinių duomenų bazė“ – sukurtas modelis kapinių aprašymui. Projektas toliau bus vystomas su Kultūros paveldo departamentu. Projekto vadovas – Algis Šveikauskas.

Administruojami kai kurie bažnyčios pastatai: Pašyšiuose, Garliavoje. Garliavoje pavyko susigrąžinti žemę. Padedama administruoti pastatus Lauksargių parapijai.

LEBMS paprašius, išleistos „Krikščioniškos giesmės pučiamųjų orkestrams“.

Konsultuojama ir parengtas pradinis viešosios įstaigos Saugose steigimo dokumentų variantas. Norima steigti viešąją įstaigą, kuri padėtų kaimo bendruomenės nariams aktyviau bendrauti. Steigėjai būtų ir ev. liuteronų bei R. katalikų parapijos ir keletas kitų organizacijų.

Konsultuojamos parapijos ir padedama sudaryti nuomos ar panaudos sutartis – pagal pareikalavimą. Parengiami steigimo dokumentai ir įstatai steigti ne pelno siekiančias organizacijas, kai to reikia parapijoms.

Pradėtas vykdyti didžiulis projektas – Liuteronų gimnazija Vilniuje. Vilniaus parapija pavedė VšĮ „Augustana“ atlikti pirminius gimnazijos projektinius darbus – galimybių studiją, parengti architektūrinį vizualinį sprendinį bei rasti rėmėjus ir galimą pedagoginį gimnazijos variantą. Projekto vadovė – Ingrida Kairytė.

LELB parapijos aprūpinamos krikšto, santuokos ir konfirmacijos liudijimų blankais.

Yra pasirašyta sutartis su valstybės įmone „Registrų centras“, suteikta galimybė prisijungti prie registrų centro duomenų bazės ir operatyviai gauti duomenis apie parapijų ir kitų juridinių asmenų bei jų įgaliotų fizinių asmenų valdomą nekilnojamąjį turtą.

 

http://www.augustana.lt/

 

Adresas: Vokiečių g. 20, LT-01130 Vilnius,

Tel./faks.: 8 5 212 3792, mob.: 8 682 72452. El. p.: gintaras@gmx.de

įm. kodas 302029562,

Direktorius – Gintaras Šiaudinis.

a/s LT737300010111555629 bankeS wedbankas, bankokodas 73000, SWIFT kodas HABALT22