Šventės, jubiliejai

Pašventinta Palangos evangelikų liuteronų bažnyčia

Pašventinimo pamaldos

2012 Liepos mėn. 24 d.

Nuo šiol ne tik palangiškiai, bet ir gausūs vasarotojai lengvai suras, kur sekmadienius švenčia pajūrio kurorto evangelikų liuteronų bendruomenė. Liepos 14 d. iškilmingai pašventinta Palangos evangelikų liuteronų bažnyčia, iškilusi miesto Virbališkės kvartale Saulėtekio tako nr.1. Kertinis naujosios bažnyčios akmuo buvo padėtas prieš septynerius metus – 2005 m. liepos 30 d. Bažnyčios pastatą projektavo Gintautas ir Irena Likšai.

Prieškariu Jūratės gatvėje stovėjusi evangelikų liuteronų bažnyčia sudegė 1938 m. per miesto gaisrą. Sovietmečiu parapijos veikla buvo nutraukta, į pamaldas vietos liuteronams vykti tekdavo į Kretingą, Būtingę, Klaipėdą...

1993 m. atsikūrusi Palangos evangelikų liuteronų parapija maldai rinkosi privačiame Maironio gatvės name, kurio duris jai atvėrė Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos narys Povilas Pukys.

Būtent iš šio Maironio g. 25-uoju numeriu pažymėto namo liepos 14-osios rytą, atsisveikinus su daugelį metų Palangos evangelikų liuteronų bendruomenei tarnavusiais maldos namais, naujosios bažnyčios link pajudėjo iškilminga eisena. Tikinčiųjų priešakyje ėjo dvasininkai, tarp jų ir Palangos Romos katalikų bažnyčios kunigas.

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupui Mindaugui Sabučiui tarus laiminimo žodžius, statybos rangovas naujosios bažnyčios raktą simboliškai perdavė parapijos kunigui dr. Dariui Petkūnui. Bažnyčią gausiai pripildė tikintieji iš visos Lietuvos bei užsienio. Iškilmingose Palangos evangelikų liuteronų bažnyčios pašventinimo pamaldose dalyvavo daugiau nei dvidešimt liuteronų kunigų – ne tik Lietuvos bei išeivijos, bet ir svečių iš JAV, Vokietijos, Latvijos.

Vieni pirmųjų į Palangos evangelikų liuteronų pagalbos prašymą daugiau nei prieš dešimtį metų atsiliepė amerikiečiai. Ajovos valstijos liuteronai Palangoje surengė ne vieną talką, aukodami savo lėšas ir laiką. Misūrio Sinodo Liuteronų Bažnyčios Ajovos rytų apygardos vyskupas emeritas (prezidentas) kun. dr. Gary M. Arpas, džiaugdamasis galimybe šiandien dalyvauti šventinant naująją bažnyčią, pasidalijo sėkmingo ilgamečio bendradarbiavimo prisiminimais. Šventės dalyvius pasveikino dabartinis Ajovos rytų apygardos vyskupas (prezidentas) kun. Brianas S. Saundersas. Misūrio Sinodo Liuteronų Bažnyčios arkivyskupo (prezidento) kun. Matthew C. Harrisono sveikinimą perdavė jo patikėtinis, Sinodo atstovas ryšiams su kitomis bažnyčiomis kun. dr. Albertas B. Collveris.

Savo vadovybės sveikinimus perdavė Vokietijos savarankiškosios evangelikų liuteronų bažnyčios bei Gevelsbergo parapijos (EKD) atstovai. Į pamaldas palangiškius kviečiantys bažnyčios varpai – būtent tikėjimo namiškių iš Vokietijos Gevelsbergo parapijos dovana. Taip pat ir mediniai suolai bei kai kurios kitos esminės bažnyčios interjero dalys. Seni ryšiai Palangą sieja su Kuržeme, Latvija. Rucavos ir Nicos parapijų atstovai naujajai bažnyčiai padovanojo altoriaus kryžių. Palangos bažnyčią papuošė Kretingos, Priekulės bei kitų Lietuvos evangelikų liuteronų parapijų dovanos. Pažymėtini ir atskiri aukotojai, itin dosnia auka Palangos bažnyčios statybą parėmė Mažosios Lietuvos patriarchu tituluojamas Kurtas Vėlius iš Čikagos. Bažnyčioje skambėjo vargonai, kuriuos parapija įsigijo iš vienos Kelno miesto bažnyčių.

Šiuolaikiškai įrengtoje bažnyčioje vyks ne tik pamaldos, planuojama įvairi diakoninė bei kultūrinė veikla.

Kęstutis Pulokas