Šventės, jubiliejai

Žeimelyje prisimintos iškilios asmenybės

2016 Rugpjūčio mėn. 27 d.

Žeimelio miestelio šventėje „Mes ir vėl susitikom...“ liepos 2 d. buvo paminėti dviejų mūsų krašto iškilių asmenybių jubiliejai: evangelikų liuteronų kunigo Eriko Leijerio 110-osios ir kompozitoriaus Juliaus Juzeliūno 100-osios gimimo metinės.

Prisimenant kraštiečius, „Žiemgalos“ muziejuje buvo parengtos parodos. Evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko pamaldos ir šventinis koncertas, buvo eksponuojami šiauliečio dailininko Voldemaro Barakausko nupiešti jubiliatų portretai, pastorato parkui suteiktas Eriko Leijerio vardas, pasodinti atminimo ąžuoliukai.

Evangelikų liuteronų bendruomenė šventei pradėjo ruoštis iš anksto. Parapijos tarybos pirmininkė Marta Usonienė su pagalbininkėmis papuošė bažnyčią.

Prieš iškilmes šventoriuje vyko Šiaulių dramos teatro aktorės Nomedos Bėčiūtės skaitymai.

Šventines pamaldas laikė Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis ir parapijos kunigas Juozas Mišeikis. Bažnyčioje vykusiose iškilmėse dalyvavo žeimeliečiai, svečiai, Pakruojo savivaldybės ir švietimo skyriaus atstovai.

Pamaldų metu buvo prisiminta kunigo E. Leijerio asmenybė, prasminga ir kilni jo veikla Žeimelyje. Erikas Leijeris gimė 1906 01 19 Biržuose, mokėsi Biržų gimnazijoje, studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete ir 1929 06 09 Žeimelio evangelikų liuteronų bažnyčioje buvo ordinuotas kunigu. Jis rūpinosi ligoniais, našlaičiais, visais tikinčiaisiais, kovojo už bažnyčios teises. Jo likimą paženklino tremtis, lageris ir amžinas poilsis Sibiro žemėje.

Kompozitorius, chorvedys, pedagogas, mokslininkas, Pakruojo rajono garbės pilietis Julius Juzeliūnas gimė 1916 02 20 tuometinėje Latvijoje, Čepolės kaime, Bauskės rajone. Savo muzikinį kelią kompozitorius pradėjo vargonuodamas Žeimelio evangelikų liuteronų bažnyčioje, su kunigu E. Leijeriu buvo geri bičiuliai.

Po pamaldų bažnyčioje vyko choro „Brevis“ koncertas „Šimtas minučių su Mokytoju“, skirtas kompozitoriaus J. Juzeliūno 100-osioms gimimo metinėms. Skambėjo Juliaus Juzeliūno ir jo mokinių kūriniai, prisiminimais dalijosi buvusi kompozitoriaus mokinė, Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos Akademijos docentė, kompozitorė Zita Bružaitė. Dalyvavo kraštiečio sūnus kompozitorius Tomas Juzeliūnas, muzikologas Algirdas Jonas Ambrazas.

Dailininkas Voldemaras Barakauskas pristatė iškilių asmenybių portretus. Padėkas dailininkui ir choristams tarė Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorė Erika Kižienė ir savivaldybės meras Saulius Gegieckas.

Kunigas Juozas Mišeikis vyskupo pasirašytą padėką už ilgametį tradicijų puoselėjimą įteikė parapijos tarybos pirmininkei Martai Usonienei. Gėlės iš kunigo rankų atiteko parapijos aktyvistėms, vargonininkei Agnei Bulytei, Laimai Karpavičiūtei, Liucijai Karpavičienei, Ainai Feldmanienei ir Žeimelio seniūnei Vitalijai Dobrovolskienei.

Joniškietis kraštotyrininkas Jonas Ivanauskas vyskupui padovanojo savo išleistą elektroninę knygą, skirtą kun. G.F. Stenderio 300-osioms gimimo metinėms „...Žeimelis, Kopenhaga, Sunakstė“.

Po iškilmių bažnyčioje vyskupas Mindaugas Sabutis ir kunigas Juozas Mišeikis evangelikų liuteronų pastorato parkelyje pasodino jubiliatų garbei ąžuoliukus. Parkui buvo suteiktas Eriko Leijerio vardas.

Evangelikų liuteronų parapijos tarybos pirmininkė Marta Usonienė dėkoja Žeimelio seniūnei Vitalijai Dobrovolskienei, Žeimelio darželio-daugiafunkcio centro „Ąžuoliukas“ direktorei Laimai Karpavičiūtei ir visiems, padėjusiems surengti gražią šventę bažnyčioje.

 

Regina Noreikienė

Nuotraukos Auksės Noreikaitės

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2016 Nr.7-8