Šventės, jubiliejai

Reformacijos šventė Rusnėje

2013 Lapkričio mėn. 28 d.

„Niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris yra jau padėtas, tai yra Jėzus Kristus“ (1 Kor 3, 11). Šios laiško korintiečiams eilutės žodžiai šiemet skambėjo Rusnės evangelikų liuteronų bažnyčioje. Lapkričio 1 dieną 11 valandą šioje galimai seniausioje Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko tradicinės bendros LELB šventinės pamaldos, skirtos Reformacijos šventei paminėti.

Reformacijos dienos bendros šventinės pamaldos paskutinį kartą šioje parapijoje laikytos 2002 metais. Taigi prabėgo daugiau nei 10 metų, kai Reformacijos himnu laikoma M. Liuterio giesmė „Tvirčiausia apsaugos pilis“ Rusnėje vėl sugiedota iš visos Lietuvos susirinkusių pamaldų dalyvių.

Artėjant pamaldų pradžiai, bažnyčia gausiai prisipildė žmonių – rusniškių ir iš skirtingų parapijų suvažiavusiųjų. Rusnės parapija šiandien nėra gausi, bet noras atsitiesti ir atverti bažnyčią visiems Dievo žodžio ieškantiesiems yra labai didelis. Ir pradedame tikėti, kad kartu su saloje veikiančiomis kitomis įstaigomis savo tikslus pasieksime. Džiugu, kad šioje šventėje su mumis kartu buvo Rusnės seniūnė Dalia Drobnienė, VšĮ „Gabrielius“ reabilitantai bei kitų įstaigų ar bendruomenių, esančių saloje ir už jos ribų, atstovai. Reformacijos šventės pamaldose šiemet dalyvavo dauguma mūsų bažnyčios dvasininkų: vyskupas Mindaugas Sabutis, kunigai Mindaugas Dikšaitis, Ričardas Dokšas, Liudvikas Fetingis, Mindaugas Kairys, Vaidas Klesevičius, Jonas Liorančas, Juozas Mišeikis, Reincholdas Moras, Karolis Skausmenis, Remigijus Šemeklis, Saulius Varanavičius, Mindaugas Žilinskis, diak. Gediminas Kleinas ir diak. Valdas Miliauskas.

Pamaldų pradžioje gausiai susirinkusius pasveikino diakonas Valdas Miliauskas, kuris pastaruoju metu nuolat tarnauja šešiose parapijose, tarp kurių ir Rusnėje. Reformacijos dienai skirtą pamokslą sakė LELB vyskupas M. Sabutis, kurio mintys išties įkvėpė ir padrąsino ne vieną šventės dalyvį. Dažnai, ypač tarnaujant mažose parapijose, susiduriama su nusivylimu dėl bažnyčios nykimo ar bendruomenės neveiklumo, tačiau tokios visuotinės šventės išties pastiprina: pajunti, kad esi ne vienas, o priešingai – esi ganėtinai didelės ir stiprios bendruomenės narys. Tai labai svarbu mažų parapijų tikintiesiems. Taip pat pamaldose giedojo ir Šilutės ev. liuteronų parapijos choras bei solistė rusniškė Greta Vitonytė.

Nuoširdi padėkos giesmė skamba Viešpačiui už tai, kad kviečia giesmės ir maldos bendrystei, laimina dvasines ir kūniškas dovanas. Pasibaigus šventinėms pamaldoms ir nusifotografavus bendroje nuotraukoje, visi buvo nuoširdžiai kviečiami pasivaišinti šalia bažnyčios mobilioje virtuvėlėje išvirtu šiupiniu bei mėtų arbata ir parapijiečių iškeptais pyragais. Labai džiugu, kad oras, nepaisant gerokai įpusėjusio rudens, buvo itin gražus ir leido visiems susirinkusiems ne tik pakankamai pasistiprinti, bet ir pabendrauti.

Dėkojame visiems, atvykusiems į šventines Reformacijos dienos pamaldas Rusnėje. Ir norime priminti bei pakviesti į Rusnės parapijos pamaldas. Jos vyksta antrąjį ir ketvirtąjį mėnesio sekmadienį 10 valandą.

Diak. Valdas Miliauskas

Nuotraukos Martos Karaliutės

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2013 Nr.10-11