Šventės, jubiliejai

Pirmoji konfirmacija naujoje Palangos bažnyčioje

2012 Rugpjūčio mėn. 23 d.

Palangos parapija, prieš mėnesi pirmą sykį sukvietusi į naujai pastatytą bažnyčią, šįkart kvietė į konfirmacijos šventę. Konfirmantė Deimantė Grabytė prie altoriaus žengė kartu su kun. D. Petkūnu bei kun. Charles Evanson.

Parapija atsikūrė 1993 metais. Kol bendruomenė neturėjo savo bažnyčios, ji rinkdavosi privačiame name. Maldos kambaryje nevisuomet sutilpdavo bendruomenės nariai. Parapijos jaunimas iki šiol ruošdavosi konfirmacijai Kretingos bažnyčioje. Rugpjūčio 5 d. šventė pagaliau įvyko pilnutėlėje Palangos bažnyčioje.

Žmonės giesme ir malda šlovino Viešpatį. Įžegnojimo metu Deimantė išpažino tikėjimą ir atkartojo giesmės žodžius: „Taigi, imk mano ranka ir vesk mane, kol čia gyventi tenka ir danguje. Viens eiti nenorėčiau ir nė žingsnio, Kur Tu eini, vis eičiau su Tavimi“.

 

Gerda Tėvelytė