Šventės, jubiliejai

Paminėtas Šilalės ev. liuteronų bažnyčios atkūrimo 20-metis

2011 Lapkričio mėn. 10 d.

1991 m. rugsėjo 29 d. vyskupas Jonas Viktoras Kalvanas senjoras 51-osios Psalmės žodžiais „Viešpatie, daryk gera Sionui, atstatyk Jeruzalės sienas“ pašventino atstatytą Šilalės evangelikų liuteronų bažnyčią.

Taigi šių metų spalio 30 d. Šilalės evangelikų liuteronų parapijoje paminėtas šios bažnyčios atkūrimo 20-metis. Sukakties proga bažnyčią aplankė Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, Tauragės parapijos tarybos pirmininkas, LELB Konsistorijos narys Robertas Piečia, Šilalės rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas bei gausus būrys bendruomenės parapijiečių iš visos Lietuvos.

Šilalės parapijos kunigas Mindaugas Dikšaitis šventės metu trumpai priminė pagrindinius bažnyčios istorijos faktus, akcentuodamas, kad Šilalė yra viena pirmųjų vietovių, kur pradėtas skelbti liuteroniškas tikėjimas. Jau XVI a. pradžioje iš Batakių kilęs katalikų kunigas Jonas Tartyla-Batakiškis kunigaudamas Šilalėje skleidė reformacijos idėjas. Tačiau parapija įkurta XVIII a. pabaigoje, į Šilalės apylinkes atkeliavus ir apsigyvenus amatininkams iš Prūsijos. Jų vaikai buvo krikštijami ir registruojami Romos katalikų Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje iki 1806 m., kuomet Šilalės Romos katalikų bažnyčios vikaras M. Jurkovskis evangelikams liuteronams išleido atskirą dvasinių apeigų knygą, pastaroji pildyta lotynų kalba.

1806 m. Šilalės miestelio evangelikai pastatė medinę bažnyčią ant dvarininko Pilsudskio dovanoto žemės sklypo, tačiau 1833 m. bažnyčia sudegė. Tuomet pamaldos buvo organizuojamos parapijiečių namuose, o geromis oro sąlygomis – netgi po atviru dangumi. 1838 m. nudegusios vietoje pastatyta antra medinė bažnyčia. Tačiau pirmosiomis karo dienomis, 1941 m. birželio 24 d., ji vėl sudegė. Parapijos centras persikėlė į Obelyno kaimą. Parapijiečiai Julius ir Marė Gėrkiai bažnyčiai paskyrė dalį savo namo. Čia ir vykdavo pamaldos iki 1991 metų, kol Šilalės parapijiečiai vėl atstatė savo bažnyčią.

Visi šventės dalyviai po iškilmingų pamaldų pakviesti vaišėms į šalia esančius, šiais metais suremontuotus ir atnaujintus parapijos namus. Sukakties svečiai džiaugėsi bažnyčios puoselėtojais, kritiniais periodais sugebėjusiais sutelkti bendruomenę ir kartu išsaugoti savo maldos vietą.

 

Edita Juozapaitytė

 

"Šilalės žinios"