Šventės, jubiliejai

Pagėgiuose ordinuotas naujas kunigas

Prie Pagėgių ev. liuteronų bažnyčios po ordinacijos pamaldų
pirmoje eilėje iš kairės: Astra Kleinienė, kun. Remigijus Šemeklis,
kun. Mindaugas Kairys, kun. Vytautas Gedvainis
(Pagėgių R. katalikų parapijos klebonas),
Virginijus Komskis (Pagėgių sav. meras), kun. Gediminas Kleinas,
vysk. Mindaugas Sabutis, Augustas Dravininkas
(Rukų parapijos tarybos pirmininkas),
Kęstas Komskis (LR Seimo vicepirmininkas), kun. Valdas Miliauskas,
kun. Karolis Skausmenis, kun. dr. Darius Petkūnas
ir kun. Ričardas Dokšas

2015 Gruodžio mėn. 16 d.

Pagėgių evangelikų liuteronų bažnyčioje lapkričio 7 d. vyko ypatinga šventė: kunigo tarnystei ordinuotas diakonas Gediminas Kleinas. Ordinacijai vadovavo LELB vyskupas Mindaugas Sabutis, asistuojamas kunigų Remigijaus Šemeklio ir Ričardo Dokšo. Drauge su jais pamaldų liturgijai vadovavo kunigai dr. Darius Petkūnas, Mindaugas Kairys, Valdas Miliauskas ir Karolis Skausmenis. Šventinėse pamaldose naująjį kunigą sveikino Pagėgių R. katalikų Šv. Kryžiaus parapijos klebonas Vytautas Gedvainis, LR Seimo vicepirmininkas Kęstas Komskis, Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis, gretimų parapijų atstovai.

Naujasis kunigas yra gimęs 1981 m. birželio 11 d. Žemaičių Naumiestyje (Šilutės r.), krikštytas Šilutės R. katalikų Šv. Kryžiaus bažnyčioje. 2003 m. gegužės 4 d. konfirmuotas Šilutės ev. liuteronų bažnyčioje. 2002 m. baigė Šilutės statybos, turizmo ir paslaugų mokyklą, įgijo buitinių prietaisų elektromechaniko specialybę. 2007 m. baigė Klaipėdos universiteto evangeliškosios teologijos bakalauro studijas. Buvo Šilutės ev. liuteronų parapijos tarybos narys, ūkvedys, bokšto laikrodžio prižiūrėtojas, „Šilutės Sandoros“ tarybos narys, šeštadieninės vaikų mokyklėlės vienas vadovų, konfirmantų mokytojas. 2005 m. liepą ir 2015 m. rugsėjį Berlyne tobulinosi vokiečių kalbos kursuose.

Diakono tarnystei G. Kleinas buvo ordinuotas 2010 m. rugsėjo 25 d. Šilutės ev. liuteronų bažnyčioje, pastaruosius penkerius metus tarnavo kun. R. Šemeklio administruojamose Šilutės, Vanagų, Pagėgių ir Rukų parapijose. Šiuo laikotarpiu kartu su žmona (susituokė 2009 m.) gyveno neseniai restauruotoje Vanagų parapijos klebonijoje, penkerius metus vadovavo Vanaguose liepos mėnesį kasmet „Šilutės Sandoros“ rengiamai vaikų stovyklėlei (apie 35 vaikai ir 10 vadovų). Žmona Astra (g. Kundrotaitė) Šilutės žemės ūkio mokykloje yra įgijusi biuro komersanto specialybę, septynerius metus visuomeniniais pagrindais darbavosi „Šilutės Sandoroje“. 2011 m. Astra ir Gediminas Kleinai lankė globėjų ir įtėvių rengimo programą PRIDE Gargžduose. Šiuo metu augina tris globojamus vaikus: Andrių, Luką ir Gabiją.

Naujasis kunigas tarnaus Pagėgių, Rukų ir Natkiškių parapijose, neilgai trukus su šeima turėtų apsigyventi Rukuose.

Po ordinacijos pamaldų LELB vyskupas, dauguma ordinacijoje dalyvavusių kunigų bei Konsistorijos narys Petras Vaišvilas drauge su valdžios atstovais dar aplankė Plaškių ev. liuteronų bažnyčią. Pagėgių savivaldybės teritorijoje stūksantis didžiulis bažnyčios pastatas LELB buvo grąžintas prieš dvidešimt metų, tačiau jo restauravimui ar bent konservavimui vis dar stinga lėšų. Greta bažnyčios esančios senos parapijos kapinės tvarkomos daugiausia pasienio pareigūnų pastangomis.

 

Lietuvos evangelikų kelias“, 2015 Nr.10-11

 

Nuotraukos Valdo Zarambos ir Mildos Jasevičienės