Šventės, jubiliejai

Naujieji Viešpaties metai pasitikti Jurbarke

2016 Vasario mėn. 26 d.

„Kaip motina guodžia savo sūnų, taip aš paguosiu jus“ (Iz 66,13a), – ši per pranašą Izaiją mums Dievo pažadą liudijanti Biblijos eilutė lydės visus 2016-uosius.

Naujų Viešpaties metų bendros pamaldos – viena iš keturių kasmetinių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios bendrų švenčių, į kurią iš visos Lietuvos susirenka dvasininkai, parapijų tarybų atstovai bei kiti parapijiečiai, – šiemet surengtos Jurbarko Kristijono Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčioje sausio 2 d.

Drauge su LELB vyskupu Mindaugu Sabučiu ir parapijos kunigu Mindaugu Kairiu šventinių pamaldų liturgijai vadovavo kunigai dr. Darius Petkūnas, Virginijus Kelertas, Reinholdas Moras, Mindaugas Dikšaitis, Remigijus Šemeklis, Vaidas Klesevičius, Mindaugas Žilinskis, Romas Pukys, Jonas Liorančas, Juozas Mišeikis, Karolis Skausmenis, Valdas Miliauskas ir Gediminas Kleinas. Jaunatviškomis giesmėmis pamaldas papuošė Jurbarko ev. liuteronų parapijos jaunimo ansamblis (vadovė Evelina Tamošaitytė).

Pamaldose gausiai dalyvavo ne tik jurbarkiškiai ir kaimyninių parapijų atstovai, bet ir svečiai iš Klaipėdos, Marijampolės, Žemaičių Naumiesčio, Pagėgių, Kauno, Kelmės, Šiaulių bei kitų LELB parapijų. Po pamaldų susirinkusieji apžiūrėjo greta Jurbarko bažnyčios jau ne pirmus metus įrengiamą prakartėlę, bendravo, dalijosi agapės dovanomis.

Jurbarko ev. liuteronų naujoji bažnyčia pamaldoms duris atvėrė 2009 m. prieš Kalėdas, o iškilmingai pašventinta buvo 2014 m. rugpjūčio 24 d., po dvidešimt metų trukusių statybų. Tą pačią dieną jai suteiktas Kristijono Donelaičio vardas.

Savarankiška Jurbarko ev. liuteronų parapija įkurta 1851 m. (iki tol ji buvo Tauragės, o vėliau Žvyrių parapijos filija). Senoji medinė Jurbarko ev. liuteronų bažnyčia, pastatyta 1890 m., sovietų valdžios buvo atimta 1952 m. Nuniokotas pastatas paverstas sandėliu, vėliau perstatytas į gyvenamąjį namą. Iki atkuriant parapiją 1989 m., daugelis Jurbarko liuteronų pamaldas lankė Skirsnemunės (Žvyrių) bažnyčioje. Iki 1992 m. pabaigos rajono savivaldybė parapijai sugrąžino kleboniją ir kitus pastatus, išskyrus pertvarkytą bažnyčią.

Pastarąjį kartą LELB bendras naujų Viešpaties metų pamaldas Jurbarke šventė vos prieš ketverius metus – 2012 m. sausio 7 d., jau naujojoje, tačiau tąkart vis dar nebaigtoje įrengti bažnyčioje.

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2016 Nr.1-2

Nuotraukos Neilo Čijunsko