Šventės, jubiliejai

Bažnyčios jubiliejus Sartininkuose

2015 Lapkričio mėn. 30 d.

Sartininkų evangelikų liuteronų bažnyčiai šiemet sukako 80 metų. Jubiliejus paminėtas antrąjį spalio sekmadienį. Bažnyčia, o kartu ir visa parapija, sulaukė daug svečių. Dalyvavo žmonės, kuriems ši vieta brangi. Atvyko tie, kurie kadaise čia gyveno, buvo pakrikštyti, konfirmuoti, sutuokti.

Pamaldas laikė vyskupas Mindaugas Sabutis ir parapijos kunigas Mindaugas Dikšaitis. Šventę papuošė giedotojai iš Tauragės ir Vilniaus parapijų. Pamaldų metu buvo prisiminti anksčiau šioje parapijoje tarnavę dvasininkai: Augustas Vymeris, Artūras Timpa, Jonas Viktoras Kalvanas vyresnysis ir Jonas V. Kalvanas jaunesnysis. Prisiminti nuoširdžiai tarnavę parapijiečiai: pirmininkai Martynas Jasaitis su žmona ir Jurgis Paliokas su žmona, ilgametis vargonininkas Jurgis Paliokas su žmona, kasininkė Hilda Žėlienė su vyru ir kiti parapijiečiai, kurie šiuo metu jau ilsisi Viešpaties namuose.

Sveikinimo žodį tarė Žygaičių seniūnas Vytautas Juška, Pagėgių parapijos atstovai.

Sartininkų parapijiečiai nuoširdžiai dėkoja visiems dalyvavusiesiems, kurie nepagailėjo brangaus laiko ir atvyko į mūsų bažnyčios šventę. Labai ačiū už giesmes, dovanas ir gėles. Šventę pratęsėme prie kavos puodelio ir pyragų. Pasidalinome prisiminimais.

 

Kristina Kleinienė,

tikybos mokytoja

Nuotraukos Aurelijos Čepaitienės

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2015 Nr.10-11